Highlights


แนะนำแอปพลิเคชัน สกว. - TRF Application

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

The Researcher SS2 EP13 งานวิจัย สร้างมูลค่า

รายการสาระประโยชน์


The Researcher SS2 EP12 ปฏิรูประบบ ปลดล็อคความขัดแย้ง

27/07/2017
กว่า 40 ปี ที่ประเทศไทยตกอยู่ในคำนิยามว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ทำไมเราจึงถูกตีตราเช่นนั้น หรือเพราะความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ กำลังฉุดประเทศของเราไม่ให้เกิดการพัฒนา จะมีวิธีใดบ้างมาช่วยปลดล็อกความขัดแย้งและแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ร่วมหาคำตอบใน The Researcher SS2 EP12 ปฏิรูประบบ ปลดล็อคความขัดแย้ง

The Researcher SS2 EP11 หน้ากากยาและเวชภัณฑ์

20/07/2017
หน้าที่ การงาน หรือสถานะในสังคมของคุณ ทำให้ต้องสวมหัวโขน หรือใส่หน้ากากในทุก ๆ วันหรือไม่ แต่เบื้องหลังหน้ากากนั้น บัตรประชาชน คือตัวบ่งชี้ในความเป็นคุณแต่ละคน ยาและเวชภัณฑ์ ก็มีรหัสที่ตั้งขึ้นมาเป็นหน้ากากสวมให้กับยาและเวชภัณฑ์แต่ละอย่าง ตามแต่ละสถานพยาบาลที่แตกต่างกันไป ซึ่งยาชนิดเดียวกันอาจมีชื่อเรียกต่างกัน

รายการวิชาการ


การศึกษาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหาร กรณีศึกษาขนมไทยท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์วิถีทางเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

 

การพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ

 

การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วังปลาในแม่น้ำเลย

 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

 

รูปแบบการผลิตอาหารแบบผสมผสานด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

 

รายการสาระบันเทิง


จริงเหรอ...อ๋อเหรอ งานวิจัยช่วยไทยได้ ตอน "วัฒนธรรม 5 ชุมชนบนเกาะลันตา (จ.กระบี่) ตอนที่1"

20/02/2015
รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา และทีมวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.พญ.เอมอร ไม้เรียง
ชาวบ้านอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น

จริงเหรอ...อ๋อเหรอ งานวิจัยช่วยไทยได้ ตอน "วัฒนธรรม 5 ชุมชนบนเกาะลันตา (จ.กระบี่) ตอน 2"

13/02/2015
รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา และทีมวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.พญ.เอมอร ไม้เรียง
ชาวบ้านอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น