Highlights


พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน

อ.ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “พุดดิ้งผักสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน” โดยได้ทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ทำการวิจัยพุดดิ้งที่มีเนื้อสัมผัสเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

(1) สูญเสียฟันแต่ยังมีฟันกรามบนล่างสบกันทั้งด้านซ้ายและขวา
(2) สูญเสียฟันโดยเหลือคู่สบฟันกรามเพียงด้านเดียว หรือเหลือแต่ฟันหน้าบนล่างสบกันเท่านั้น
(3) สูญเสียฟันโดยไม่มีฟันบนล่างที่สบกันเหลืออยู่เลย

โดยพุดดิ้งมีด้วยกัน 3 รสชาติ ได้แก่ ฟักทอง ข้าวโพดหวาน และมันเทศเหลือง พุดดิ้งผักดังกล่าวมีสารอาหารครบถ้วน มีการกระจายตัวของสัดส่วนพลังงานจากสารอาหารหลักเหมาะสม เป็นแหล่งของใยอาหาร สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี

รายการเด็กและเยาวชน


รายการวิจัยวาไรตี้ - รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ลงทุน

21/02/2018
ทุกเป้าหมายในชีวิตล้วนมี“เงิน” เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน เลี้ยงดูบุตรหลาน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือการรักษาตัวเองยามเจ็บไข้ ล้วนเกี่ยวข้องกับเงินทั้งสิ้น ...

รายการวิจัยวาไรตี้ - มะพร้าว 360 องศา

21/02/2018
มะพร้าว ผลไม้ที่อยู่ใกล้ชิดคนไทยมาช้านาน แต่เราอาจไม่รู้จักมันดีพอ หรืออาจมีส่วนต่างๆ ที่เรายังเรียกชื่อผิดๆ ได้ มาทำความรู้จักกับมะพร้าวอย่างรอบด้าน ครบ 360 องศา

รายการวิจัยวาไรตี้ - เรื่องกล้วยกล้วย

21/02/2018
กล้วย ผลไม้ใกล้ตัวที่เราอาจไม่รู้จักดีพอ ด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรม และการนำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อีกมหาศาล ทำให้กล้วย อาจไม่ใช่แค่เรื่องกล้วยกล้วย

รายการสาระประโยชน์


The Researcher SS2 EP12 ปฏิรูประบบ ปลดล็อคความขัดแย้ง

27/07/2017
กว่า 40 ปี ที่ประเทศไทยตกอยู่ในคำนิยามว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ทำไมเราจึงถูกตีตราเช่นนั้น หรือเพราะความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ กำลังฉุดประเทศของเราไม่ให้เกิดการพัฒนา จะมีวิธีใดบ้างมาช่วยปลดล็อกความขัดแย้งและแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ร่วมหาคำตอบใน The Researcher SS2 EP12 ปฏิรูประบบ ปลดล็อคความขัดแย้ง

The Researcher SS2 EP11 หน้ากากยาและเวชภัณฑ์

20/07/2017
หน้าที่ การงาน หรือสถานะในสังคมของคุณ ทำให้ต้องสวมหัวโขน หรือใส่หน้ากากในทุก ๆ วันหรือไม่ แต่เบื้องหลังหน้ากากนั้น บัตรประชาชน คือตัวบ่งชี้ในความเป็นคุณแต่ละคน ยาและเวชภัณฑ์ ก็มีรหัสที่ตั้งขึ้นมาเป็นหน้ากากสวมให้กับยาและเวชภัณฑ์แต่ละอย่าง ตามแต่ละสถานพยาบาลที่แตกต่างกันไป ซึ่งยาชนิดเดียวกันอาจมีชื่อเรียกต่างกัน

รายการวิชาการ


การศึกษาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหาร กรณีศึกษาขนมไทยท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์วิถีทางเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

 

การพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ

 

การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วังปลาในแม่น้ำเลย

 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

 

รูปแบบการผลิตอาหารแบบผสมผสานด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

 

รายการสาระบันเทิง


จริงเหรอ...อ๋อเหรอ งานวิจัยช่วยไทยได้ ตอน "วัฒนธรรม 5 ชุมชนบนเกาะลันตา (จ.กระบี่) ตอนที่1"

20/02/2015
รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา และทีมวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.พญ.เอมอร ไม้เรียง
ชาวบ้านอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น

จริงเหรอ...อ๋อเหรอ งานวิจัยช่วยไทยได้ ตอน "วัฒนธรรม 5 ชุมชนบนเกาะลันตา (จ.กระบี่) ตอน 2"

13/02/2015
รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา และทีมวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.พญ.เอมอร ไม้เรียง
ชาวบ้านอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น