ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “ปลาม้ามหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน"

ยุววิจัยมีความสงสัยว่าปลาม้ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับอำเภอ ยุววิจัยค้นพบว่าปลาม้าเป็นที่นิยมเพราะมีรสชาติอร่อยมีราคาแพงและหายาก มีความพยายามเพาะพันธุ์โดยศูนย์เพาะพันธุ์ปลาม้า ปลาม้าต้องอาศัยในน้ำที่เป็นน้ำไหล มีออกซิเจนมาก ซึ่งในอดีตแม่น้ำท่าจีนมีความใสสะอาดและอำเภอเป็นแหล่งที่มีปลาม้าชุกชุม ยุววิจัยได้เข้าใจและรู้สึกซาบซึ้งถึงวิถีชาวบ้านมากขึ้น

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “ตลาดทรัพย์สิน ตลาดเก่า เล่าเรื่องเมืองสุพรรณฯ”

ทางยุววิจัยได้มีความภาคภูมิใจที่จะศึกษา ค้นคว้า เรื่องราวตลาดทรัพย์สิน ตลาดเก่าของสุพรรณบุรี โดยลงพื้นที่สอบถามเรื่องราวจากชาวบ้าน จนได้ทราบว่าตลาดนี้เกิดมาร้อยกว่าปี จากชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่มาตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำสุพรรณบุรี ได้รวมกลุ่มกันค้าขายจนเป็นตลาดใหญ่และมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “ข้าวหอมนครชัยศรี ข้าวพันธุ์ดีที่ถูกลืม"

คนไทยบริโภคข้าวเป็นหลักตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ แต่คนไทยมีความรู้เรื่องความเป็นมาของข้าวน้อยมาก ยุววิจัยมีความเห็นว่าข้าวหอมนครชัยศรีที่เป็นของดีประจำจังหวัดกำลังจะหายไป จากการศึกษาพบว่าแม้ข้าวหอมนครชัยศรีจะทนต่อโรค ทนการขัดสี เก็บเกี่ยวง่าย รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม แต่เป็นข้าวนาปี แต่ปัจจุบันข้าวนาปรังเป็นที่นิยม โรงสีจึงไม่แยกราคาข้าว เกษตรกรจึงละทิ้งการปลูกข้าวนาปีไปปลูกข้าวนาปรังเพื่อปากท้องของตน ยุววิจัยจึงอยากอนุรักษ์ให้มีการปลุกพันธุ์ข้าวนี้ไว้ และเห็นคุณค่าของข้าวมากขึ้น

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “ย้อนรอยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสงครามโลกครั้งที่ 2"

ยุววิจัยได้หยิบยกเรื่องราวชีวิตของคนในจังหวัดเพชรบุรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้ค้นคว้าและลงพื้นที่จนทราบว่าญี่ปุ่นมองว่าเพชรบุรีเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีการตั้งค่ายทหารและค่ายเชลยในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้เครื่องบินรบของฝ่ายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดเพื่อปิดเส้นทางคมนาคม  และค้นพบว่าคนไทยมีความรักให้แก่กัน รวมตัวกันเป็นขบวนการเสรีไทย และพบว่าคนไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “พันท้ายนรสิงห์ในโลกทัศน์ของคนตำบลพันท้ายนรสิงห์”

นักยุววิจัยจากโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี ในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของสกว.และม.มหิดล ได้นำเสนอเรื่องราวของ ปูนแดง ที่เป็นความภูมิใจของจังหวัด แต่กำลังเลือนหายไปจากสังคม นักยุววิจัยได้รับมุมมองใหม่จากการเข้าไปคลุกคลี ศึกษาความเป็นมาของปูนแดง แหล่งวัตถุดิบ วิธีทำ และประโยชน์ของปูนแดง 

 

Read more...