รากแก้วแห่งปัญญา ตอน อนาคตผักและผลไม้ไทย

ไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตและส่งออกผักและผลไม้รสชาติเยี่ยม จนได้รับความนิยมจากทั่วโลก แต่ต่อมาได้มีความตื่นตัวและมีมาตรการด้านความปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้น ให้ผู้ส่งออกทุกรายต้องมีการเกษตรแบบอินทรีย์ ไทยจึงได้มีการเทคโนโลยีด้านชีวภาพเข้ามาใช้ในการเกษตรมากขึ้น ไทยมีการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดอ่อนในอันดับต้นๆของโลก เพื่อให้ไทยสามารถผลิตได้มาตรฐาน เป็นเกษตรอินทรีย์ นักวิจัยได้มีการศึกษาจนสามารถปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบออร์แกนิคได้ มีการนำเศษผักมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และนำสมุนไพร่มาใช้แทนสารเคมี สตอเบอร์รี่ก็เป็นสินค้าที่มีการส่งออกมาก มีความต้องการเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่พื้นที่ปลูกกลับลดลงเพราะต้นพันธุ์ที่ใช้มักเป็นโรคได้ผลผลิตไม่ดีไม่คุ้มทุน นักวิจัยก็พยายามคิดค้นวิจัยให้สามารถปลูกสตอเบอร์รี่แบบออร์แกนิคที่ใช้พื้นที่ปลูกน้อยและมีผลผลิตดี สตอเบอร์รี่ใช้ไหลในการขยายพันธุ์ เส้นไหลจะถูกนำไปเพาะจนได้ต้นไหลจำนวนมาก ต้นไหลเหล่านี้จึงจะนำไปปลูก แต่ด้วยแม่พันธุ์ของเกษตรมักเป็นโรค ไหลที่ได้จึงมีจำนวนน้อยและไม่ค่อยดี นักวิจัยจึงได้นำปลายเส้นไหลซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีโรคมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คัดเลือกจนได้ต้นไหลที่ดี จนได้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีแก่เกษตรกร โดยสายพันธุ์นี้สามารถให้ผลได้ตลอดปี นอกจากนี้ไทยยังส่งออกสัปปะรดในหลายรูปแบบ รวมถึงสัปปะรดกระป๋องและน้ำสัปปะรดเข้มข้นที่ทำรายได้มากที่สุด โดยมีข้อกำหนดไม่ให้มีสารไนเตรคในน้ำสัปปะรดเกินมาตรฐาน ดังนั้นหากไทยประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีด้านชีวภาพในการเกษตร จะส่งผลเส้นทางเศรษฐกิจที่ดีต่อผักและผลไม้ เป็นไปอย่างมั่นคง

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน ไหลตายเคราะห์กรรมของชาติพันธุ์

ในยุคสมัยหนึ่งแรงงานไทยในสิงคโปร์หลายชีวิตเสียชีวิตด้วยการนอนหลับตาย ทางการแพทย์ระบุว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน นักวิจัยทั้งไทยและสิงคโปร์ได้มีการค้นคว้าจนพบว่า แรงงานไทยที่ตายด้วยโลกไหลตายมีจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็นชายอายุประมาณ 25-40 ปี เป็นการเสียชีวิตเฉียบพลันและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มักเป็นคนที่เพิ่งมาทำงานปีแรกและมีแนวโน้มว่าผู้ตายส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกันหรือมีความเป็นอยู่คล้ายกัน จากการศึกษาพฤติกรรมความเป็นอยู่ของแรงงานไทย ทำให้คาดว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไหลตายอาจเกิดจาก ความเครียดที่มีการอยู่อย่างแออัด ต้องปรับตัวในต่างแดน คิดถึงครอบครัว และต้องทำงานหนักเพราะต้องตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียว และออกไปทำงานทั้งวันและส่วนใหญ่มักทำงานล่วงเวลาต่ออีก 4-5 ชั่วโมง ต่อมานักวิจัยไทยได้ค้นพบว่าผู้ใช้แรงงานชาวตะวันออกเฉียงเหนือของไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมนิยมรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำ ยิ่งข้าวเหนียวที่ต้องแช่น้ำค้างคืนก่อนหุงทำให้ข้าวสูญเสียโพแทสเซียม เมื่อผู้ใช้แรงงานเกิดภาวะขาดโพแทสเซียมจะไม่มีการแสดงภาวะผิดปกติ แต่การขาดโพแทสเซียมจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติและเมื่อรวมกับปัจจัยด้านอารมณ์ ความเครียดสะสม และการทำงานหนัก จึงให้โพแทสเซียมในร่างกายลดลงจนเกิดอันตรายจนถึงชีวิต จึงมีการศึกษาภาวะโพแทสเซียมในร่างกายพบว่ามีความสอดคล้องกับแรงงานไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโพแทสเซียมต่ำ นอกจากนี้การขาดวิตามิน b1 และการแร่ธาตุในร่างกายไม่สมดุลยังทำให้เกิดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคไหลตายด้วย แม้การศึกษาเหล่านี้จะให้ช่วยให้แนวทางว่าเหตุใดโรคไหลตายจึงเกิดมากกับแรงงานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นมาประกอบที่ยังต้องรอการวิจัยต่อไปว่า

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน สัตว์ทดลอง

สัตว์ทดลองมีส่วนช่วยอย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์ สัตว์ทดลองเป็นผู้ช่วยที่สำคัญของนักวิจัย เราจะใช้หนูเมาส์ในการทดสอบคุณภาพของยาและวัคซีน และใช้ในการผลิตวัคซีน เช่น วัคซีนไข้สมองอักเสบที่ต้องเพาะเชื้อในสมองของหนูแล้วจึงนำมาผลิตเป็นวัคซีน และมีการใช้กระต่ายเพื่อการทดสอบวัคซีนที่นำเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนไม่มีการปนเปื้อน ทางวงการแพทย์ยังต้องใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติการของนักศึกษา จึงมีการสอนให้ควบคุมสัตว์ วิธีการจับ และปฏิบัติต่อสัตว์ไม่ให้สัตว์เจ็บปวดทั้งการใช้สาร วางยาสลบ การฉีดยาและให้สัตว์ตายอย่างสงบ ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ทดลองให้ได้คุณภาพ ห้องเลี้ยงต้องอยู่ในการควบคุมไม่มีการติดเชื้ออย่างเข้มงวดเพื่อให้งานวิจัยเชื่อถือได้ สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติจะมีการขยายพันธุ์ 2 ระบบ อินเบรดที่ใช้พี่น้องพ่อแม่เดียวกันมาผสมพันธุ์กันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 รุ่น วิธีนี้จะได้สัตว์ทดลองที่มีความคงที่ทางพันธุกรรม  และระบบเอาท์เบรด ที่จับคู่ผสมพันธุ์ให้ห่างจากระบบเครือญาติให้มากที่สุด แต่ต้องมาจากสายพันธุ์เดียวกันและเลี้ยงในระบบเดียวกัน วิธีนี้จะได้สัตว์ทดลองที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรม ผู้ใช้ต้องเลือกสัตว์ให้ตรงกับงานวิจัย และต้องมีความมั่นใจในงานทดลองเพื่อจะได้ใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุด ต้องมีจรรยาบรรณ ต้องใช้ในกรณีที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยให้สัตว์เจ็บปวดทรมานน้อยที่สุด 

 

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน วิกฤตปะการังฟอกขาว

ประเทศไทยเคยเกิดกระแสโลกภิวัฒน์มาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงรัชกาลที่ 5 เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ตามสนธิ

จากปรากฏการ์ณเอลนินโยทำให้ใต้ท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยเกิดวิกฤตการฟอกขาว และเกิดผลกระทบกระจายตัวไปทั่ว โดยยังไม่มีแนวโน้มจะฟื้นคืนได้ โดยเฉพาะแนวปะการังในแถบเกาะสีชัง ทีมนักวิจัยได้ลงสำรวจพบว่าปะการังหลายชนิดตายไป โดยเฉพาะปะการังที่เป็นกิ่งหรือปะการังเขากวางมี ทำให้สัตว์น้ำบางชนิดที่อาศัยในปะการังเหล่านี้ลดจำนวนลงไปด้วย จนมีปลาอื่นเข้ามาแทนทีระบบนิเวศน์จึงเปลี่ยนไป การฟอกขาวเกิดจากการสูญเสียซูแซนเทลลีซึ่งเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวขนาดเล็กที่อาศัยในเนื้อเยื่อปะการัง ช่วยสร้างสีสันปกป้องเนื้อเยื่อปะการังจากรังสีของแสงอาทิตย์ และช่วยสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้ปะการัง การสูญเสียซูแซนเทลลีทำให้ปะการังอ่อนแอจนตายไปจนส่งผลต่อระบบนิเวศน์ท้องทะเล การเกิดปะการังฟอกขาวยังมีสาเหตุจากการที่มนุษย์ไปรบต่อสิ่งแวดล้อม ฝุ่นจากเรือขนถ่ายสินค้าอาจส่งผลต่อการการเกิดปะการังฟอกขาว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำแม้ 1 องศาเซลเซียสก็ก่อให้เกิดปะการังฟอกขาวได้ นักวิจัยได้มีติดตามและการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อทะเลไทย และมีการวางทุ่นในน่านน้ำอ่าวไทยและอันดามันเพื่อติดตามสภาพน้ำ มีการประสานงานกับหน่วยงาน NOAH หน่วยงานระดับโลกอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอ่าวไทย และมีความพยายามฟื้นฟูปะการังที่ต้องใช้เวลานานและอาศัยปัจจัยหลายอย่าง มีการศึกษาวิจัยปะการังหลายอย่างเพิ่มให้การดูแลอนุรักษ์ปะการังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้เราทุกคนต้องพยายามช่วยกันไม่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน โลกาภิวัฒน์ในรัชกาลที่5

ประเทศไทยเคยเกิดกระแสโลกภิวัฒน์มาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงรัชกาลที่ 5 เนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ตามสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ต้องเปิดประเทศเพื่อการค้าเสรี หันมาผลิตเพื่อการค้าไม่ใช่แค่พออยู่พอกิน กอปรกับเมื่อฝรั่งเศสได้นำเรือรบมาใกล้พระบรมมหาราชวังเพื่อบีบบังคับให้ไทยยกดินแดนส่วนหนึ่งฝั่งแม่น้ำโขงให้ ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม วิกฤตการ์ณ รศ.112 เป็นผลจากลัทธิจักรวรรดิ์นิยมที่ไทยเกือบต้องสูญเสียเอกราช เพื่อความอยู่รอดจากการรุกรานการล่าเมืองขึ้นของต่างชาติ และด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าแผ่นดินทำให้ไทยสามารถปรับตัวรอดพ้นมาได้ รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการปกครองมาเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจ เป็นการรวมศูนย์ที่ไม่ใช่แบบเผด็จการ ให้ความสำคัญแก่ประชาชนมากกว่ายุคใดๆ มีการปฏิรูปกฎหมาย เกิดกฎหมายการปกครองท้องถิ่น ด้วยเดิมกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เอื้อกับการค้าเสรีทำให้เราต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางศาล จึงมีการเร่งแก้ไขกฎหมายอย่างจริงจัง เน้นการยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กลไกการทำให้เกิดความยุติธรรม และการทำงานของรัฐ และยังมีการปฏิรูปการศึกษา ขยายการศึกษาลงไปในระดับล่าง ตั้งโรงเรียนวิชาชีพ มีการสอดแทรกค่านิยมตะวันตกและเรื่องความเป็นชาติลงในหนังสือธรรมจริยา มีการสร้างบุคลากรที่มีแนวคิดทันสมัยเพื่อรองรับให้เกิดรัฐแบบรวมศูนย์ได้ ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่น นอกจากนี้มีการวางรากฐานสาธารณูปโภคที่เอื้ออำนวยด้านการเกษตร มีการคมนาคมที่สะดวก และให้สิทธิ์แก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้ามีบทบาทให้ภาคการผลิต ให้รายย่อยมีสิทธิ์การให้จับจองที่ดินเพื่อการทำกิน จำกัดสิทธิ์เจ้าที่ดินขนาดใหญ่ จนเกิดพลวัฒน์ทางการเศรษฐกิจ ทำให้สมัยนั้นเป็นยุคทองของการเกษตรไทย 

 

Read more...