รากแก้วแห่งปัญญา ตอน แรงงานไทย

ในอดีตแรงงานต้องเผชิญกับการจ้างงานที่เอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ สิทธิประโยชน์อันชอบล้วนแต่ได้มาซึ่งการต่อสู้เรียกร้องโดยปราศจากการแก้ไขจริงจังจากภาครัฐ ความพยายามในการก่อตั้งสหภาพแรงงานในองค์กรก็เป็นด้วยอุปสรรค เมื่อกฎหมายไม่ได้ให้ความมั่นใจได้ว่าผู้ก่อตั้งจะได้รับความคุ้มครองและยังถูกกลั่นแกล้ง ถูกเลิกจ้าง จากการสำรวจพบว่าคนไทยมีชั่วโมงการทำงานมากกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะในโรงงานและยังได้ค่าแรงที่ต่ำ และเมื่อปี 2540 วิกฤตเศรษฐกิจยิ่งทำให้แรงงานโดยเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น โดนเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าแรงที่เป็นธรรม มีการฟ้องร้องเป็นคดีกันมากมายแต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าจะได้ค่าชดเชยเมื่อไหร่และครบเต็มจำนวนหรือไม่ และยิ่งมีการพบว่าแรงงานหญิงได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเพศชาย ถูกจำกัดในงานที่ซ้ำซากจำเจ เท่ากับเป็นการตัดโอกาสไม่ให้ได้เลื่อนตำแหน่งและยกระดับค่าจ้าง จนมีการรวมตัวเพื่อเรียกร้องในเรื่องต้องได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนเมื่อมีการลาคลอด 90 วัน กองทุนประกันสังคมก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เจ็บป่วยนอกเหนือจากการทำงานครอบคลุม ประสบอันตราย ทุกขพลภาพ คลอดบุตร และชราภาพ แต่ยังขาดการประกันการว่างงาน โครงข่ายจึงได้มีการเรียกร้องที่ให้รัฐจัดสวัสดิการที่พึงได้ให้แก่ประชาชนและแรงงานอย่างเร่งด่วนให้ครอบคลุม 7 ประการรวมถึงแรงงานอิสระด้วย จากการเรียกร้องและต่อสู้ ในเวลานี้ภาครัฐมีสวัสดิการที่ครอบคลุมมากขึ้นและครอบคลุมไปถึงแรงงานอิสระที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการจากภาครัฐ แต่ก็ยังมีปัญหาในจุดอื่นที่รอให้ภาครัฐตระหนักและแก้ปัญหา

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน รุ่งอรุณแห่งการค้นพบบรรพบุรุษของมนุษย์ในประเทศไทย

คำถามว่ามนุษย์มาจากไหน เป็นความสงสัยที่นักวิจัยพยายามหาคำตอบ ชั้นของดินที่ทับถมกันมานานจึงน่าจะสามารถค้นหาคำตอบได้ สมัยก่อนเชื่อว่ามนุษย์ไม่น่าจะมีรูปร่างแบบอื่นทำให้การขุดค้นฟอสซิสที่มีโครงร่างคล้ายมนุษย์ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ แต่ต่อมาชาลส์ ดาร์วินได้ตีพิมพ์หนังสือที่มีเนื้อหาว่ามนุษย์กับไพรเมทเอปเป็นลูกพี่ลูกน้องกันในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทำให้ข้อมูลฟอสซิสที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ได้เปิดกว้างขึ้น มีการค้นพบฟอสซิลที่สำคัญอีกมาก เมื่อนำชิ้นส่วนต่างๆปะติดปะต่อกัน รูปรอยของการเป็นมนุษย์จึงปรากฎ เริ่มต้นที่ตระกูลไพรเมท พัฒนาเป็นสัตว์ก่อนเอป และพัฒนาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์รามาพิทิคัสที่กระดูกขากรรไกร ฟันที่คล้ายมนุษย์ มาเป็นออสตราโลพิทิคัสที่เดินด้วย 2 ขาวิ่งได้ดี ต่อมาเป็นโฮโมแฮบิลิส และพัฒนาเป็นมนุษย์โฮโมอิเรคตัสที่ยืนตัวตรง จนเป็นโฮเซเปี้ยนส์ที่มีวัฒนธรรม จนพัฒนาเป็นมนุษย์ปัจจุบัน แต่ก็ยังมีช่องว่างของซากดึกดำบรรพ์ของบรรพบุรุษของมนุษย์ ต่อมาไทยได้มีการค้นพบฟอสซิลขากรรไกร ที่จ.กระบี่ เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลต่างๆในโลกที่ค้นพบ ทราบว่าเป็นไพรเมทชั้นสูง อายุ35-40 ล้านปี ใช้ชื่อว่า สยามโมพิเทคัส อีโอซีนัส หรือ รุ่งอรุณแห่งเอปจากสยาม ที่คล้ายมนุษย์มากกว่าที่พบในอียิปต์ ไม่นานได้พบฟอสซิลของฟันกรามซี่ที่ 2 ที่จ.ลำปาง โดยตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นไดรพิทิคัสที่น่าจะเป็นบรรพบุรุษร่วมของเอปและมนุษย์ และได้พบฟอสซิลฟันกรามน้อยซี่ที่ 4 ด้านบนขวาที่ถ้ำวิมานนาคินทร์ จ.ชัยภูมิ เป็นของโฮโม จากหลักฐานเหล่านี้เมื่อไปผนวกกับการพบฟอสซิลไพรเมทในพม่าจนได้ข้อมูลใหม่ว่าทวีปแอฟริกาอาจไม่ใช่ศูนย์กลางการวิวัฒนาการไพรเมทชั้นสูง และไทยอาจจะเป็นเส้นทางเดินอพยพจากจีนและอินโดนีเซีย การค้นพบซากฟอสซิลอาจทำให้ได้ความรู้ใหม่แต่อาจให้พบปริศนามากขึ้นก็ได้

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน มาตรฐานอาหารไทย

อาหารไทยเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ได้มีการเปิดร้านอาหารไทยในต่างแดน แต่บางครั้งเจ้าของก็ไม่ใช่คนไทยและรสชาติอาหารในแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกัน จึงมีแนวคิดที่จะกำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ตรงตามความต้องการ ปลอดภัยและสร้างคุณภาพให้กับอาหารไทย อาหารเป็นยาก็เป็นลักษณะเด่นของอาหารไทยทีนำสมุนไพรมาผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอาหารที่คุณค่ากับร่างกาย อาหารไทยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่มีรสชาติถูกปากคนไทยมาเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปากคนต่างชาติมากขึ้น อาหารไทยเหล่านี้พัฒนามาเป็นอาหารในอุตสาหกรรม เช่น ต้มยำ แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน ซึ่งต้องผลิตและแปรรูปให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า มีความปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหาร และมีเอกลักษณ์ มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นโดยความเห็นพ้องต้องกันระหว่างผู้ทำ ผู้ใช้ และนักวิชาการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางให้วิธีการผลิต วิธีการควบคุม และเป้าหมายตามที่ต้องการ มาตรฐานนี้มี 2 ประเภท คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เช่น แหนม น้ำปลา น้ำสัปปะรดเข้มข้น เป็นต้น และมาตรฐานคำแนะนำ เป็นเรื่องสุขอนามัยที่ผู้ประกอบนำไปใช้และปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ทางการค้า มาตรฐานนี้จะเป็นมาตราฐานบังคับและไม่บังคับก็ขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น มีการกำหนดเกณฑ์การทำแหนมให้ผู้ผลิตแหนมได้ปฏิบัติเพื่อให้ได้แหนมที่ปลอดภัย และรสชาตที่ถูกต้อง น้ำปลาที่มีการลอกเลียนแบบจากต่างชาติ จึงต้องผลิตโดยใช้มาตรฐานในการผลิตและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ปัจจุบันกำลังสร้างมาตรฐานใหม่ที่ให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ทำให้สามารถส่งออกได้มากขึ้น ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ประเทศอื่นๆสามารถผลิตได้ด้วย 

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน มหันตภัยในเนื้อหมู

สุกรเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่คนไทยนิยมบริโภค แต่แทนที่เทคโนโลยีในปัจจุบันแทนที่จะทำให้ได้รับเนื้อสุกรที่ดีแต่กลับตรงกันข้าม ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะตระหนักถึงความปลอดภัยของเนื้อสุกร แม้จะล้างเนื้อสุกรที่ซื้อมาจากตลาดจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสะอาด ไม่มีการปนเปื้อน ประเทศไทยไม่มีการแบ่งเกรดเนื้อสุกรเป็นช่องว่างที่ทำให้เกิดการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกร เพราะต้องการให้ได้เนื้อแดงที่มากขึ้นและได้ราคาที่ดี เมื่อได้รับสารเร่งมากๆจึงเกิดสารตกค้าง สารเร่งเนื้อแดงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมะเร็งและการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ แต่ไม่เพียงเท่านั้นไทยยังไม่มีโรงฆ่าที่มีมาตรฐาน มีความเสี่ยงที่จะมีเนื้อสุกรที่ติดเชื้อของโรคปากและเท้าเปื่อย สิ่งเหล่านี้ส่งผลไปยังการค้าและการส่งออก ไทยยังไม่มีมาตรการที่จะป้องกันการติดต่อของโรคทีดีพอ ยังใช้ยาปฏิชิวนะให้การรักษาซึ่งยังมีเชื้อโรคแฝงอยู่ในร่างกาย ส่งผลให้เมื่อรับประทานก็จะได้รับยาปฏิชีวนะที่สะสมอยู่ รวมทั้งเชื้อโรคก็ได้รับไปด้วย เกิดการดื้อยาของเชื้อโรคมากขึ้นเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับยาปฏิชีวนะมากขึ้น นอกจากนี้เนื้อสุกรที่มีการสำรวจตามแผงในตลาดมีการปนเปื้อนสารบอแรกซ์เพื่อป้องกันการบูดเน่าได้ง่ายโดยเฉพาะในหมูบด นักวิจัยจึงมีการศึกษาการแบ่งเกรดเนื้อสุกรเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้น มีการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมียุ่งยาก มีการวิจัยนำพืชสมุนไพรมาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ใช้ใบฟ้าทลายโจร หรือใบฝรั่งรักษาอาการท้องร่วงที่มีประสิทธิภาพมากกว่า งานวิจยนี้จะส่งผลให้วงการสุกรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น คนไทยจะได้บริโภคเนื้อสุกรที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ลดต้นทุนให้ผู้ผลิตเพราะการใช้สมุนไพรมีต้นทุนน้อยกว่าการใช้ยาที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และทำให้ผู้บริโภคซื้อเนื้อสุกรได้ในราคาถูก

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน แผ่นดินไหวในประเทศไทย

ทุกๆนาทีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นรอบตัวเรา แต่มีความรุนแรงน้อยจนเราไม่รู้สึกตัว พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเสี่ยงระดับ 0 ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมีความเสี่ยงระดับ 1 ภาคตะวันตกเป็นระดับ 2 และระดับ 3 คือภาคเหนือ ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีรอยเลื่อนของแผ่นดินที่มีพลังและครั้งหนึ่งเคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้ว และมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งที่จะมีความรุนแรงมากจนรู้สึกได้ถึงกรุงเทพ ในครั้งนั้นเกิดที่เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.3 ริกเตอร์ รู้สึกได้ทั้งตะวันตก เหนือ กลางและกรุงเทพ ถัดมาอีก 3 วันความรุนแรงมากขึ้นเป็น 5.8 ริกเตอร์ และ2 ปีจากนั้นไม่ไกลจากเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นที่ตั้งของเขื่อนเขาแหลม อ.ทองผาภูมิ ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแต่ความรุนแรงไม่มากนัก จนมีการศึกษาจนพบว่าน้ำหนักน้ำในเขื่อนมีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวเพราะเปลือกโลกต้องปรับตัวให้สมดุล และชั้นดินที่อ่อนจะทำให้แผ่นดินรุนแรงมากขึ้น จากการศึกษาข้อมูลแผ่นดินไหวในอดีตจนถึงปัจจุบันครั้งที่รุนแรงมาก คือ ในปีพศ.1003 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7 เมอร์คัลลี่ที่เมืองโยนกนครทำให้เมืองล่มสลาย คนในเมืองจมหายไป จนเป็นที่เชื่อกันว่าเมืองโยนกนคร คือ กว๊านพะเยา จ.พะเยา หรือเวียงหนองลม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ 2 แบบ ธรรมชาติ เช่น การไหวตัวของเปลือกโลก แรงสะเทือนของภูเขาไฟระเบิด และไม่ธรรมชาติ เช่น ระเบิด การกักน้ำในเขื่อน มีการสำรวจรอยเลื่อนในประเทศไทย เพื่อศึกษาลักษณะของรอยเลื่อน แนววางตัว อายุ จำนวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหว โอกาสที่จะเกิดซ้ำในอนาคต นอกจากนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือในการตรวจจับแผ่นดินไหว ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาคำนวณตำแหน่ง ระยะเวลา ขนาด และความลึกของศูนย์กลางแผ่นดิน และยังมีการนำเครื่องมือ SMA ที่วัดความรุนแรงไปติดตั้งยังเขื่อนต่างๆทั่วประเทศ  และมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คลิปยึดขาเหล็กปลอก 90 องศาที่ช่วยรองรับให้เหล็กปลอกเสาคอนกรีตไม่อ้าออก สามารถทนแรงโยกได้มากขึน ทำให้อาคารปลอดภัย แม้งานวิจัยในด้านแผ่นดินไหวมากมาย แต่ยังต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ลดควาเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว

 

Read more...