รากแก้วแห่งปัญญา ตอน แผ่นดินถล่ม

ภัยพิบัติจากดินถล่มที่เกิดหลายครั้งในประเทศไทยมาจากปรากฎการณ์ธรรมชาติและการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า โดยพบว่ามีหลายพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินถล่ม ดินถล่มที่อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตถึง 132 ราย แผ่นดินถล่มเกิดจากการเคลื่อนของลาดดิน รวมถึงแรงดึงดูดของโลก ความชื้น น้ำฝน น้ำหนักที่กดลงบนดิน ดังนั้นดินถล่มที่เกิดขึ้นพร้อมอุทกภัยมาจากฝนตกหนักจนดินชุ่มน้ำ หากดินมีการเสื่อมโทรม ไม่มีป่าไม้ ดินจะไม่สามารถคงตัวในสภาพเดิมได้ ดินจะถล่มลงมาตามความลาดชันของภูมิประเทศ  การรวมตัวของน้ำ ดินและท่อนซุงจึงมีพลังมากกว่าการพลังของน้ำในสภาวะปกติหลายเท่าตัว การถล่มมีทั้งการถล่มแบบร่วงหล่น แบบกลิ้งไปข้างหน้า แบบเลื่อนไถล แบบเคลื่อนตัวในแนวราบ และแบบคอมเฟล็กซ์ สกว.ได้มีการวิจัยโครงการระบบผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินโดยวิจัยพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่ม เพื่อหาสาเหตุ และหาทางป้องกันไม่เกิดการถล่มในอนาคต และได้รวบรวมองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นโปรแกรม KUxslope มาช่วยในโครงการอีกด้วย

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน พืชสีเขียวไร้ดอก

เป็นการนำเสนอการศึกษาวิจัยพืชสีเขียวไร้ดอก เพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการและยับยั้งไม่ให้ลดลง พืชสีเขียวขนาดเล็กไม่มีท่อน้ำเลี้ยง เป็นพืชในกลุ่มไบรโอไฟต์ อาศัยในพื้นที่ที่มีความชื้น ไบรโอไฟต์เป็นพืชที่วิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนบกเป็นกลุ่มแรก มอสเป็นไบรโอไฟต์ที่ช่วยให้พืชอื่น ๆ สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่หินได้ เกิดเป็นสังคมพืชและเกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ส่วนเฟิร์นมีความสามารถในปรับตัวในสภาพพื้นที่ที่ต่างกันได้

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน วิกฤตแผ่นดินทรุด

แผ่นดินทรุดถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย โดยกรุงเทพมหานครมีอัตราการทรุดตัวของแผ่นดินเฉลี่ย 3 เซนติเมตรต่อปี โดยปัญหาหลัก ๆ เกิดจากการการยุบตัวของชั้นดินซึ่งอาจเกิดจากการสั่นสะเทือนของการจราจร หรือการสูบน้ำบาดาลมาใช้มากเกินไป ปัญหาแผ่นดินทรุดในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร และพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินทรุดอย่างรุนแรง ติดตามรับชมได้ใน วิกฤตแผ่นดินทรุด

 

Read more...