รากแก้วแห่งปัญญา ตอน จีโนมข้าว เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพันธุ์ข้าวไทย

เทคโนโลยีชีวภาพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาข้าว ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นข้าวไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากข้าว ประเทศไทยนั้นมีการปลูกข้าวหลายล้านไร่ มีพันธุ์ข้าวมากถึงหมื่นกว่าพันธ์ แต่ข้าวแต่ละพันธ์มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมกุมารีทรงมองเห็นความสำคัญการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวป่า เพื่อเป็นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติอีกต่อไป โครงการจีโนมข้าวเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้จีโนมของพันธ์ข้าวป่าเหล่านี้ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะใช้ในการศึกษาว่ารหัสชีวิตใดที่ทำให้เกิดข้าว และศึกษาลึกลงไปว่าส่วนใดที่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกไปได้ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และคุณภาพข้าวได้ในอนาคตนั่นเอง

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน GMO พืชตัดแต่งพันธุกรรม

การเพิ่มขึ้นประชากรโลกส่งผลให้ความต้องการอาหารของมนุษย์มากขึ้นไปด้วย นักวิทยาศาสตร์จึงต้องพยายามคิดค้นหาวิธีการที่จะทำให้อาหารเพียงพอต่อความต้องการ  เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม หรือ GMO จึงเกิดขึ้นและกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ก็ตัดแต่งพันธุกรรมเน้นเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ และแม้จะเป็นที่ถกเถียงกันถึงประโยชน์และโทษของวิธีการนี้ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกรวมทั้งไทยก็ยังเดินหน้าพัฒนา GMO อย่างต่อเนื่อง และงานวิจัยด้าน GMO ในไทยก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  มีการวิจัย GMO เพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งในด้านศัตรูพืช ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ GMO ที่นำเข้า และได้มีวิจัยค้นคว้าการตรวจสอบความปลอดภัยจากพืช GMO อีกด้วย

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน DNA เทคโนโลยี

เทคโนโลยี  DNA เป็นที่รู้จักในไทยไม่นาน แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ ใช้พิสูจน์หาร่องรอยต่างๆในคดีอาชญากรรม ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้นำเทคโนโลยี DNA มาพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง จนได้ขยายวงกว้างนำมาใช้ในด้านการเกษตร รวมถึงการส่งออกสินค้าการเกษตร และจากห้องปฏิบัติการสามารถนำมาสู่ธุรกิจ การค้า การเกษตร และการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าของไทยได้

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน งูกับงานวิจัย

การขาดแคลนงูพิษเพื่อใช้ผลิตเซรุ่ม ทำให้เกิดโครงการเพาะเลี้ยงงูพิษ เพื่อลดการนำงูมาจากแหล่งธรรมชาติและเพิ่มการผลิตเซรุ่มให้ได้มากขึ้น และได้มีการวิจัยเพื่อนำคราบงูมาใช้แทนผิวหนังมนุษย์ ในการทดสอบการซึมของตัวยาต่าง ๆ ผ่านผิวหนังมนุษย์ ติดตามรับชมได้ใน “งูกับการวิจัย”

 

Read more...

รากแก้วแห่งปัญญา ตอน การกู้ภัยทางทะเล

ทุกวันนี้มีกิจกรรมระหว่างมนุษย์มีมากขึ้นไม่ว่าทางการค้า การท่องเที่ยว และการประมง อุบัติภัยทางทะเลจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในอดีตกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และตำรวจน้ำ เป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเรื่องอุบัติภัยทางทะเล แต่หน่วยงานเหล่านี้ยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ประสานงานร่วมกัน หน่วยกู้ภัยทางทะเลจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้อุบัติทางน้ำเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพราะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ ชีวิต ทรัพย์สินและตลอดจนความเชื่อถือจากอารยประเทศทีเข้ามาทำธุรกิจกับน่านน้ำไทย มีศูนย์ประสานงานการค้นช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย โดยกรมบินพาณิชย์เป็นผู้ที่รับผิดชอบประสานงานการค้นหา ศูนย์เหล่านี้จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปจุดเกิดเหตุโดยเร็วที่สุด แต่บางครั้งศูนย์ประสานงานไม่สามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า จึงเกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยทางทะเลโดยดร.ธวัช วิรัชติพงศ์จากการสนับสนุนของสกว. มีการวิจัยและพยากรณ์ความสูงของคลื่นที่เป็นปัจจัยสำคัญในจะการอับปางและจะมีการเตือนภัยเมื่อคลื่นลมในทะเลแปรปรวน คนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศได้ใน website และการพยากรณ์การเคลื่อนที่ของวัตถุในทะเลเพื่อใช้ค้นหาเรืออับปางและผู้รอดชีวิต เพราะในการค้นหานั้นต้องกินบริเวณกว้าง จึงได้มีการพยายามจำกัดพื้นที่ค้นหาให้แคบลงโดยการติดตั้งเรดาห์ที่ทุ่นลอยน้ำ เพื่อนำข้อมูลกระแสน้ำ ทิศทางลม ตำแหน่งทุ่นมาคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ต่อไป งานวิจัยเหล่านี้จะช่วยให้การกู้ภัยทางทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Read more...