The Researcher EP5 ตอน "สหกรณ์คุณค่าแห่งคน "

รายการสารคดี The Researcher พาไปเจาะลึกงานวิจัยและชีวิตของเหล่านักวิจัยไทยระดับท็อปของประเทศ
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ออกอากาศ วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม เวลา 18.20 ทาง Nation 22


ใครๆก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังถึงทางตัน
แล้วประชาชนอย่างเราๆจะมีเครื่องมืออะไรที่แก้ไขมันอย่างชาญฉลาด
“สหกรณ์ไทย” จะสามารถพิสูจน์ตัวเองเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับสังคมได้หรือไม่
พบกับงานวิจัยที่ใช้เวลากว่า 16ปี เพื่อสร้างกลไกธุรกิจที่เป็นธรรมให้กับผู้คน
โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

 

 

Read more...

The Researcher EP4 ตอน "พลิกโครงสร้าง แผ่นดินไหว"

เป็นไปได้ไหม? ที่กรุงเทพจะเกิดแผ่นดินไหว จนเปลี่ยนเมืองหลวงไทยให้ราบเป็นหน้ากลอง

แผ่นดินไหวไม่เคยฆ่าคน แต่โครงสร้างนับร้อยตันต่างหาก ที่อาจฝังเราทั้งเป็น
ทำอย่างไรคนไทยจะรับมือแผ่นดินไหวได้ก่อนสายเกินแก้ พบกับงานวิจัยไทยนำโดย “ศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย” จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หัวหน้าโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย

------------------------------------------
รายการสารคดี The Researcher พาไปเจาะลึกงานวิจัยและชีวิตของเหล่านักวิจัยไทยระดับท็อปของประเทศ
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เริ่มออกอากาศ วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน เวลา 18.20 ทาง Nation 22

 

 

Read more...

The Researcher EP3 ตอน "วิถีแห่งเป็ด"

ชาวนาและเป็ดไล่ทุ่ง เป็นสองสิ่งที่เกื้อหนุนกันมาอย่างช้านาน
แต่เมื่อภัยไข้หวัดนกระบาดอย่างรุนแรงในปร­ะเทศไทย สร้างความเสียหายทั้งเศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธ์ที่เคยเกื้อหนุนต้องถึงคราวยุ­ติ!

ทำอย่างไรเราถึงจะหยุดยั้งมหันตภัยโรคระบา­ดและทักทอสายสัมพันธ์ให้กลับมาอีกครั้ง พบกับงานวิจัยแผนสกัดหวัดนกแบบใยแมงมุมอัน­ชาญฉลาดของ ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

รายการสารคดี The Researcher พาไปเจาะลึกงานวิจัยและชีวิตของเหล่านักวิ­จัยไทยระดับท็อปของประเทศ
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ออกอากาศ วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน เวลา 18.20 ทาง Nation 22

 

 

Read more...

The Researcher EP2 ตอน "แคลเซียม เสริมทัพ สกัดภัยเงียบ"

ทำอย่างไรคนไทยจะได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอก่อนที่จะสายเกินไป
แล้วนักวิทยาศาสตร์จะหาทางป้องกันและวิธีการรักษาใหม่ๆ อย่างไรบ้าง
โดย ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการสารคดี The Researcher พาไปเจาะลึกงานวิจัยและชีวิตของเหล่านักวิจัยไทยระดับท็อปของประเทศ


โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ออกอากาศ วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน เวลา 18.20 ทาง Nation 22

 

 

Read more...

The Researcher EP1 ตอน "ปฏิวัติน้ำ กู้วิกฤตแล้ง"

ออกอากาศทาง Nation TV 22
วันอาทิตย์ ที่3 เมษายน 2016
---------------------------------------------
เค้าว่ากันว่า “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว”
แต่ทำไมประเทศไทยจึงแล้งแบบสาหัส!

งานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำของไทยโดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
จะสามารถทำให้จัดการน้ำที่มีจำกัดได้อย่างชาญฉลาดได้หรือไม่?

สารคดี The Researcher
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

 

Read more...