The Researcher SS2 EP7 สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ... ภาษา

ติดตามชมรายการได้ทางช่อง NOW26 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.
สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Read more...

The Researcher SS2 EP6 Remote Sensing เทคโนโลยีเชื่อความสัมพันธ์ข้ามชาติ

ติดตามชมรายการได้ทางช่อง NOW26 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.
สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Read more...

The Researcher SS2 EP5 ไหมอีรี่ สร้างรายได้ สายใยครอบครัวเมื่อพืชเศรษฐกิจอย่างมันสำปะหลัง ต้องพบกับสถานการณ์ราคาที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้เกษตรกรต่างเดือดร้อน แต่ใครจะรู้ว่า...เรายังสามารถสร้างรายได้เสริมจากใบของต้นมันสำปะหลังได้อีกด้วย

ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง ผู้ริเริ่มงานวิจัยหนอนไหมอีรี่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จะนำหนอนไหมอีรี่ และความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาช่วยเหลือเหล่าเกษตรกรมันสำปะหลังได้อย่างไร

 

ติดตามชมรายการได้ทางช่อง NOW26 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.
สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Read more...

The Researcher SS2 EP4 แปรรูป เปลี่นร่าง สร้างมูลค่า

ติดตามชมรายการได้ทางช่อง NOW26 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.
สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Read more...

The Researcher SS2 EP3 เทคโนโลยีการอบแห้ง กู้วิกฤติพลังงาน แก้ปัญหาเกษตรไทย

วิกฤติพลังงานขาดแคลนเกี่ยวอะไรกับคนไทย?

เมื่อการปลูกข้าว อาชีพหลักของคนไทย ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้พัฒนา เปลี่ยนระบบการผลิตจากแรงงานคนและสัตว์ไปเป็นเครื่องจักร ซึ่งล้วนพึ่งพาน้ำมันและพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่กำลังร่อยหรอ หนำซ้ำการเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวยังสร้างปัญหาการขาดทุนให้แก่ชาวนา

ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ได้สร้างผลงานวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตในภาคเกษตรกรรมไปสู่เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ด้วยเทคนิคการอบแห้งขั้นสูง เพื่อกู้วิกฤติพลังงานและแก้ปัญหาให้กับภาคเกษตรไทย

อาจารย์ทำอย่างไร และมีเทคนิคอะไรจะมาช่วยวิกฤติที่เกิดขึ้นได้

ติดตามชมรายการได้ทางช่อง NOW26 ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.
สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Read more...