มหกรรมวิชาการสกว. การแสดงชุด รำโทน

ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. มีการแสดงชุด รำโทน ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการวิจัยการศึกษากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชมุชน ค.บ้านพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

 

 

Read more...

มหกรรมวิชาการ สกว. เสวนา ประสบการณ์งานวิจัยกับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ในงานมหกรรมวิชาการสกว.ปี2012 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 17.00-18.30 น. เวทีอิมแพคเมืองทองธานี  เสวนาประสบการณ์งานวิจัยกับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เชิญนักวิจัยมาบอกเล่าประสบการณ์ การขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครที่จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายอย่าง ต้องเข้าใจลักษณะของคนเมืองที่จะไม่คล้อยตามง่ายๆ มีการประเมินตลอดเวลา และชมุชนมีทางเลือกมาก นักวิจัยต้องสร้างความไว้วางใจและสร้างความเท่าเทียม จากการเสวนานี้ทำให้ทราบได้ว่านักวิจัยได้เปิดประตูสู่การนำงานวิจัยเข้าสู่พื้นที่กทม.เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

Read more...

มหกรรมวิชาการ สกว. เสวนา ทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยงานวิจัย

 

ในงานมหกรรมวิชาการสกว.ปี2012 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น. เวทีอิมแพคเมืองทองธานี  เสวนาทุกปัญหาแก้ได้ ด้วยงานวิจัย โดยเริ่มต้นการเสวนาด้วยการร้องเพลงของคุณวรากร จากบริษัท ฟาร์มคิดดีจำกัด ชมวิดีทัศน์ ของ innovativehouse และในการเสวนาได้เชิญผู้ประกอบการภายใต้แนวทางของ innovative house มาเสวนา บริษัท มูร่าห์แดรี่ จำกัด ที่ทำผลิตภัณฑ์จากนมควาย ได้นำงานวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน จนผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและพร้อมที่พัฒนาไปเรื่อยๆ บริษัท บานาน่าโซไซตี้ จำกัด ที่เริ่มต้นจากการทำกล้วยตากขายที่มักจะประสบปัญหา เช่น กล้วยแพง การแข่งกันขาย กล้วยตากไม่แห้งในฤดูฝน จนนำงานวิจัยเข้ามาช่วย ทำให้สามารถแก้ปัญหาการผลิตกล้วยตาก เข้าหลักเกณฑ์ GMP และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่กลายเป็นที่รู้จัก บริษัท ฟาร์มคิดดี จำกัดที่เริ่มต้นจากการขนมปังปี๊บที่นับวันกำไรยิ่งเหลือน้อยลงในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก แต่หลายปีมาแล้วที่ไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ จึงทำการวิจัยจนได้การผลิตขนมปังปี๊บแบบใหม่ที่ลดต้นทุน และสุดท้ายบริษัท โทฟูซัง จำกัด ที่เริ่มต้นทำขนมไทยขายใน modern trade และเมื่อจับมือกับ innovative house ผลิตน้ำนมถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูงและมีมาตรฐาน เพราะ innovative house เชื่อว่ากระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และผู้ประกอบการมองเห็นความสำคัญของงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงเกิดความสำเร็จในวันนี้

 

 

 

Read more...

มหกรรมวิชาการ สกว.: วิจัยได้…ขายจริง

ในงานมหกรรมวิชาการของสกว.ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบที่ว่า วิจัยได้ขายจริง ในรูปแบบการเล่นเกม โดยให้วัตถุดิบกลุ่มละ 1 อย่าง เพื่อให้ในกลุ่มได้ใช้ความคิดโดยแจ้งหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นได้ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร การจัดการด้านการตลาด แนวทาง Target group กลยุทธ์ วิธีการขาย และราคาขาย โดยมีกรรมการยกป้ายคะแนนพร้อมข้อ Comment  สำหรับผู้ได้รับคะแนนสูงที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะ

 

 

Read more...

มหกรรมวิชาการ สกว.: การแสดงชุดหนังใหญ่

ในงานมหกรรมวิชาการของสกว.ได้จัดให้มีการแสดงชุดหนังใหญ่ ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการวิจัยการศึกษากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ตำบลบางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

 

 

Read more...