ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน ต้นโชค มงคลของชาวบ้าน

หมู่บ้านต้นโชค ต.หนองบัว อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีต้นโชคมาก และคนในชุมชนมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคลาภ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้าน จึงนำชื่อต้นโชคมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน ต้นไคลย้อยคนภาคเหนือเรียกต้นโชค มีทั้งสีเงินและสีทองและนิยมเก็บไปทำบญช่วงปีใหม่และสงกรานต์ บ้านต้นโชคเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำการเกษตร เช่น กระเทียม ลิ้นจี่ ลำไย กะหล่ำปลี เป็นต้น เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนต่างถิ่นมักจะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะคนไตที่อพยพมาจากบ้านปางหลวงในรัฐฉาน ประเทศพม่าเพราะมีการสู้รบระหว่างคนไตกับพม่า เมื่อชาวไตแพ้ก็ถูกพม่ากดขี่จนชาวไตต้องหนีมาแสวงหาที่ทำกินในไทย ชาวไตที่บ้านต้นโชคนับถือศาสนาพุทธ มีความรักในพวกพ้อง รักวัฒนธรรมประเพณี และไม่เคยทำตัวให้ชาวบ้านพื้นถิ่นเดือดร้อน ชาวไทยใหญ่กับคนในหมู่บ้านจึงอยู่ร่วมกันได้ ชาวไทใหญ่จึงได้นำประเพณีของตนเข้ามาในชุมชน เช่น ประเพณีกลองปู่เจ่  และประเพณีปอยสางลองหรือการบวชเณรนั่นเอง

 

 

 

 

 

Related posts: