ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน เกลือสมุทรสุดวิเศษ : วิถีเกลือ วิถีชุมชน

ประเทศไทยมีการทำนาเกลือมายาวนานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัจจุบันอาชีพนี้กลับไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ยุววิจัยตระหนักในปัญหานี้จึงเลือกที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเกลือ ในอดีตเมื่อหลังน้ำทะเลขึ้นสูงจะมีน้ำทะเลขังอยู่ในพื้นที่โล่งเมื่อน้ำระเหยไปเกิดเกลือ ชาวบ้านได้นำไปประกอบอาหารและเมื่อความต้องการมากขึ้น นาเกลือจึงเกิดขึ้นนั่นเอง สมัยนั้นเป็นอาชีพที่นิยมแพร่หลาย มีการทำนาเกลือแบบลงแขก ชุมชนช่วยเหลือกัน ปัจจุบันการทำนาเกลือเปลี่ยนไปนำเทคโนโลยีมาใช้แทน ไม่มีการลงแขกช่วยกัน อีกทั้งนาเกลือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก ชาวบ้านจึงหันไปประกอบอาชีพอื่น นาเกลือจึงเหลือน้อย แต่ชุมชนส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อรักษานาเกลือไว้เพื่อไม่ให้ผู้คนหลงลืมวิถีของตน

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน แควน้อยลำนำสายประวัติศาสตร์

ยุววิจัยอยากเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น แม่น้ำแควน้อยและวิถีชีวิตของชุมชนจึงเต็มไปด้วยเรื่องราวทรงคุณค่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองแร่ในอดีต การแล่นแร่ อุโมงค์แร่ การขนแร่ที่ขนทางช้างหรือรถเพื่อมาลงเรือ ในสมัยนั้นการเดินทางต้องอาศัยทางรถไฟเท่านั้น การสร้างทางรถไฟสายมรณะที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวของเชลยศึกคนไทย เมื่อมีทางรถไฟสายมรณะ การคมนาคมดีขึ้น คนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัย มีการตัดถนน เริ่มมีคนอยู่อาศัยมาก มีการสร้างเขื่อน ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ยุววิจัยได้เรียนรู้ความเป็นมาเพื่อตระหนักในคุณค่าของแม่น้ำที่สร้างชุมชน สร้างชีวิต ให้แม่น้ำอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “อัตลักษณ์ของคนลาวเวียงในโพธาราม"

ชาวลาวเวียงอาศัยในอ.โพธาราม อ.ราชบุรี มีความเหนียวแน่นทางวัฒนธรรมและการดำรงอัตลักษณ์แห่งตน กระแสโลกที่ถาโถมเข้ามาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชาวลาวเวียงได้ ยุววิจัยได้ทำการศึกษาจนพบว่าถิ่นฐานเดิมชาวลาวเวียงอยู่ที่เวียงจันทน์ และโดนกวาดต้อนมาช่วงร.1โดยพระมหากษัตริย์ศึก แรกเริ่มกวาดต้อนมาพักมารวมกับชาวไทยทรงดำที่หนองคาย ต่อมาได้แยกให้ชาวลาวเวียงมาตั้งรกรากที่ราชบุรี ชาวลาวเวียงมีประเพณีเฉพาะตน เช่น ทำบุญสารทลาวที่มีการทำขนมกระยาสารท พิธียายห่อข้าวที่นำของกินของใช้ใส่ห่อใบตองถวายพระและไปแก้ที่ใต้ต้นไม้แล้วจุดธูปไหว้บรรพบุรุษ  ประเพณีบุญข้าวจี่ที่ ประเพณีแห่ดอกไม้ไปวัดในวันสงกรานต์โดยระหว่างทางแต่ละบ้านตั้งถังนำให้นำชุบดอกไม้ไม่ให้เหี่ยว และแม้วิถีความเจริญจะมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้ชาวลาวเวียงร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ของตนมากขึ้นเท่านั้น

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “ชาวแพในชุมชนไทรโยคใหญ่"

ชาวแพในชุมชนไทรโยคใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมานาน ยุววิจัยสนใจอยากรู้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร จากการวิจัยพบว่า แต่เดิมชาวแพใช้แพเป็นที่อยู่อาศัย แพทำจากไม้ไผ่ทั้งพื้นและทุ่น มุงหลังคาจาก ปัจจุบันวิถีความเจริญเข้ามาเปลี่ยนชาวแพ ชาวแพดั้งเดิมต้องย้ายขึ้นมาอยู่บนบก จากแพอยู่อาศัยกลายเป็นแพการท่องเที่ยว ยุววิจัยได้เรียนรู้ว่าแม้วิถีชาวแพอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเงื่อนไขของความเจริญ แต่วิถีโลกไม่อาจแย่งชิงสำนึกรักในท้องถิ่นของชาวเพไปได้

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน "แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สงครามมหาเอเชียบูรพา"

ยุววิจัยมีความต้องการย้อนรอยอดีตให้คนปัจจุบันได้เรียนรู้ เข้าใจอดีตของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นความขมขื่น ความโหดร้ายจากสงครามมหาเอเชียบูรพา ความเป็นมาของทางรถไฟสายมรณะ ที่ 1 ไม้หมอนเท่ากับ 1 เชลยศึก สิ่งจารึกอดีตในสมัยสงครามอยุธยา ด่านเจดีย์ 3 องค์ ที่เดิมเป็นหิน 3 กองที่ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ไปรบกลับมาได้เห็น จนภายหลังได้มีการสร้างเป็นเจดีย์และเป็นสิ่งที่ผู้คนเคารพสักการะ และยุววิจัยได้ค้นคว้าต่อไปจนไปถึงวัดที่เกิดจากแรงศรัทธา ความร่วมแรงร่วมใจของคนไทย กะเหรี่ยงและมอญที่มีต่อหลวงพ่ออุตตะมะ จนยุววิจัยได้รับความรู้มาสอนน้อง ๆ ต่อไป

 

Read more...