โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน ไทยทรงดำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ไทยทรงดำที่อาศัยในจ.พิษณุโลกส่วนใหญ่จะอพยพมาจากเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐมและสุพรรณบุรี เด่น สาเหตุที่ย้ายมาเพราะมองว่าพิษณุโลกยังมีพื้นที่ว่างพอที่จะทำไร่ทำนา โดยไทยทรงดำที่พิษณุโลกยังคงดำรงอัตลักษณ์ไว้อย่างโดดเด่น บ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ทอผ้าเอง ยังคงแต่งกายตามแบบฉับดั้งเดิม นับถือศาสนาพุทธควบคู่ไปกับการเลี้ยงผีปู่ย่า ต่อมาเวลาผ่านไปแม้จะไม่มีการทอผ้า และไม่ค่อยแต่งกายแบบดั้งเดิมแล้ว แต่ความเชื่อของไทยทรงดำยังคงซึมซับอยู่ในจิตวิญญาณ ยังคงมีความพยายามดำรงรักษาไว้ โดยจะแต่งเฉพาะที่มีพิธีการ และยังคงมีพิธีกรรมตามวิถีอยู่บ้างเฉพาะที่สำคัญๆ 

 

Read more...

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน ชีวิตกับความหมาย คนไตกับแฮนซอมโก่จา

พิธีกรรมแฮนซอมโก่จาของคนไตชุมชนป๊อกหนองจอก จ.แม่ฮ่องสอน จัดขึ้นช่วงขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 14 ค่ำในเดือน 11 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเชื่อว่าผู้ทำจะได้รับบุญกุศลในภพหน้า ในพิธีจะมีการทำธงถวายวัดเรียก ตำข่อน โดยจะสร้างสรรค์ให้สวยงาม พิธีกรรมนี้เป็นการรักษาประเพณีของชาวไตไว้ และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูของลูกหลานต่อบรรพบุรุษ ในสมัยก่อนชาวบ้านนำของจากไร่นามาประกบพิธีแต่ปัจจุบันข้าวของต่างๆถูกซื้อมา บางคนก็ไม่ร่วมพิธีทำให้พิธีกรรมเริ่มจืดจางไป หากพิธีนี้เลือนหายไปต่อไปคนรุ่นใหม่อาจไม่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ให้ได้ภูมิใจ และไม่เข้าใจภูมิปัญญาที่แฝงไว้ให้กตัญญูต่อบรรพชน

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน เมรุเมืองเพชร

การจัดงานศพเมืองเพชรบุรีมีเอกลักษณ์และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ยุววิจัยได้ค้นคว้าความเป็นมาว่า เมรุเมืองเพชร ฯ มีจุดเริ่มต้นจากการเผาเจ้าอาวาสหรือผู้ใหญ่ที่มีคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง ตลอดจนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ทำเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีจะโดยเก็บศพไว้ในลูกโกศและเผาบนเมรุลอยที่สวยงามเปรียบเสมือนจำลองเขาพระสุเมรุบนผืนดิน ลูกโกศเป็นที่ใช้บรรจุกระดูกเพื่อนำไปเผา ใช้เฉพาะชั้นเจ้านาย แม้ลูกโกศเมืองเพชรฯ มีต้นแบบมาจากโกศหลวง แต่จะปรับให้มีขนาดเล็ก รูปแบบและไม่ให้เทียมเจ้าเทียมนาย เมรุเมืองเพชรฯ ต้องใช้ศิลปเฉพาะทาง ทั้งการตอกกระดาษ เขียนลาย ลงสี แทงหยวก ต้องอาศัยช่างที่มีความสามารถและใช้เวลานาน ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีกราฟฟิคมาช่วย ทำให้การเรียนรู้งานช่างเหล่านี้น้อยลง ยุววิจัยได้เรียนรู้งานช่างเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและนำไปเผยแพร่ต่อไป

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “ผ้าคูบัวผู้น่ารักษ์"

ผ้าทอคูบัว หรือ ผ้าซิ่นตีนจก เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ผลัดถิ่นมาไกล ในสมัยก่อนชาวไทยญวนถูกพม่ากวาดต้อนมา เมื่อไทยขับไล่พม่าไปชาวไทยญวนจึงกระจายกันทำมาหากินที่ราชบุรีและสระบุรี ชาวราชบุรีจึงได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจกของชาวไทยญวณมานับแต่นั้น การทอผ้าคูบัวเป็นงานที่ต้องใช้ความเพียรอย่างมาก จึงหายากและมีราคาแพง ยุววิจัยมีความผูกพันกับผ้าคูบัวมาตั้งแต่เด็ก จึงอยากอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญานี้ไว้

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน "อาชีพการต่อเรือและการเปลี่ยนแปลงในยุควิกฤตเศรษฐกิจของชาวตำบลแหลมใหญ่"

history-01-imgมาร่วมแบ่งปันมุมมองกับวิถีชีวิตของคนต่อเรือชาวตำบลแหลมใหญ่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไปกับน้อง ๆ กลุ่มยุววิจัยโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

Read more...