ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ: "เขื่อนสิริกิติ์ ชีวิตบนถิ่นฐานใหม่"

history-01-imgการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มาร่วมแบ่งปันมุมมองมิติประวัติศาสตร์ชุมชนและพัฒนาการทางวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจ ไปกับน้อง ๆ กลุ่มยุววิจัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 

 

Read more...