คลื่นอนาคต ตอน หัวเชือกวัวชน

กีฬาวัวชนเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนใต้ แสดงถึงความผูกพันระหว่างคนและวัว ตั้งแต่การเลี้ยง การให้อาหาร การฝึกซ้อม จากกีฬาชนวัวสู่พฤติกรรมความผูกพันของคนและวัว นำมาสู่การวิจัยหัวเชือกวัวชนเพื่อศึกษาลักษณะนิสัยที่แท้จริงของคนในภาคใต้ เพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต นอกจากนี้นักวิชาการยังพบว่าการชนวัวยังแฝงไปด้วยความเชื่อท้องถิ่นแต่โบราณ ชาวบ้านเลือกวัวชนตามลักษณะในหนังสือบุศย์ ตำราโบราณ ซึ่งเมื่อเทียบกับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาพบว่าตรงตามลักษณะทางกายภาพที่ดี มีความสมดุล ก่อนการชนวัวจะมีพิธีกรรมสู่ขวัญวัว ดูฤกษ์ยาม ลงอักขระ เพื่อเป็นเคล็ด และมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้หญ้าพื้นบ้านที่ให้คุณค่ากับวัวชนในการเลี้ยงวัว และปัจจุบันได้มีการเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ผสมเทียมเพื่อขยายพันธุ์ และสร้างวัวพื้นเมืองที่ดี และสามารถอนุรักษ์พันธุ์วัวพื้นเมืองได้อีกด้วย

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ท่องป่าตะวันออก

ในอดีตป่าตะวันออกซึ่งเป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบมีความทรุดโทรมเนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่า แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของนักอนุรักษ์และชุมชนทำให้ป่าตะวันออกกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งสัตว์ป่าและป่าไม้ เป็นแหล่งรวมพันธ์ไม้มีค่าและสมุนไพรต่างๆ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย พันธ์ไม้ในสวนพฤกษาศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในมาจากการเก็บรวบรวมของนักพฤกษศาสตร์ และนักวิจัยยังใช้พื้นที่เขาอ่างลือในในการสำรวจและเก็บตัวอย่างทำให้ค้นพบพันธุ์ไม้หายาก ใกล้สูญพันธ์ และพันธุ์ไม้ใหม่มากมาย

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ไม้ดอกหอม

ไม้ดอกหอมมีความผูกพันคู่กับคนไทยมาช้านาน คนไทยใช้ประโยชน์ไม้ดอกหอมได้เป็นอย่างดี ใช้ปลูกเพื่อให้กลิ่นหอมและความร่มรื่น มีการเรียนรู้ว่าไม้ดอกหอมบางต้นสามารถซับพิษได้ ชนิดใดใช้ปรุงเป็นยา ชนิดใดมีพิษ ชนิดใดใช้ในการทำอาหาร และชนิดใดใช้ในการทำน้ำอบน้ำปรุง อีกทั้งยังพบเป็นลวดลายต่างๆ ตามผ้าทอ ตัวบ้าน เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ จากยุคก่อน ปัจจุบันได้มีการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รู้ถึงคุณค่าของไม้ดอกหอมมีการบูรณาการในการเรียนการสอนอีกด้วย

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ห่วงใยทะเลไทย

หมู่เกาะสุรินทร์เป็นอุทยานแห่งชาติมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกทางทะเล เป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ทางชุมชนจึงเน้นให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติใต้น้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ใต้น้ำและแนวปะการังน้ำตื้น ส่วนหมู่เกาะสิมิลันได้รับการยกย่องว่ามีแนวปะการังที่สวยงาม 1 ใน 10 ของโลกจึงมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาจำนวนมาก แนวปะการังที่เคยอุดมสมบูรณ์เลยเสื่อมโทรมไป หน่วยงานรัฐและชุมชนได้หาทางฟื้นฟูให้คงสภาพเดิม มีการกันพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไป มีการปิดเกาะบางส่นเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว วางทุ่นจอดเรือแทนการทอดสมอ และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน กู้วิกฤตม้าน้ำไทย

ม้าน้ำอาศัยอยู่ตามปากะรังและกัลปังหา กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและแพลงตอน ชาวจีนเชื่อว่าม้าน้ำช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด เมื่อสรรพคุณแพร่หลาย ม้าน้ำโดนล่ามากขึ้นและไทยเป็นประเทศที่ส่งออกม้าน้ำอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบันม้าน้ำมีจำนวนลดลงอย่างมาก นักวิจัยไทยได้ช่วยกันแก้ปัญหาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของม้าน้ำ โดยดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ และดร.วรเทพ มุธุวรรณ ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณม้าน้ำในทะเลและขยายผลสู่การเพาะเลี้ยงม้าน้ำเป็นสัตว์เศรษฐกิจต่อไป และรศ.ดร.ปราณีต ดำรงผลและดร.วรรดี พูลสงวน ได้มีการศึกษาเรื่องการสืบพันธุ์และฮอร์โมนของม้าน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการสืบพันธุ์ ปริมาณของลูกม้าน้ำ และกระตุ้นให้เกิดการสืบพันธ์นอกฤดูกาลอีกด้วย

 

Read more...