คลื่นอนาคต ตอน โบราณคดีบนพื้นที่สูง

ที่ผ่านมาในประเทศไทยในเรื่องของการศึกษาเรื่องราวของชุมชน มักจะเป็นการศึกษาชุมชนที่อยู่ในที่ราบลุ่มน้ำ และนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยไทยหันมาศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง ร่วมหาคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับรายการคลื่นอนาคต ตอน "โบราณคดีบนพื้นที่สูง"

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน บั้งไฟพญานาค

documentary-01คำบอกเล่าของคนในท้องถิ่นจังหวัดหนองคายที่สืบทอดกันมาถึงลูกไฟที่ลอยขึ้นจากแม่น้ำโขง หรือที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์ "บั้งไฟพญานาค" ในวันเพ็ญเดือน 11 เป็นประจำทุกปี ร่วมหาคำตอบของสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับรายการคลื่นอนาคต

Read more...