รากแก้วแห่งปัญญา ตอน จีเอ็มพีก้าวสำคัญแห่งมาตรฐานอาหาร

ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะก้าวมาเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารที่สำคัญของโลก แต่การที่จะได้รับการยอมรับจำเป็นต้องมีมาตรฐานสินค้าที่มีการรับรองอย่างเป็นสากล เพื่อยืนยันในความปลอภัยต่อผู้บริโภค หากมีสินค้าตีกลับจะส่งผลให้ไทยต้องสูญเสียรายได้และชื่อเสียงอย่างมาก หลายประเทศได้นำมาตรฐานสินค้ามาเป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้า แม้เราจะมีศักยภาพที่เพียบพร้อมทั้งในด้านข้าว ผลไม้ เนื้อสัตว์ และการประมง แต่ไทยเราต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำทางด้านอาหารของโลก

 

 

 

 

 

Related posts: