รากแก้วแห่งปัญญา ตอน มันสำปะหลัง พืชแห่งอนาคต

มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก เราเป็นผู้ส่งออกแป้งมันสำปะหลังมากที่สุดในโลก และมีการวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังนในทุกด้าน ตั้งแต่พันธุ์ แปรรูป ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่มันสำปะหลัง ไม่ว่าจะเป็นแปรรูปเป็นแป้งกาว นำมาทำอาหาร คาวหวาน ชาไข่มุก ใช้ในการทำเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนมีการวิจัยนำใบสำปะหลังมาเลี้ยงหม่อนได้อีกด้วย จนสามารถเรียกได้ว่ามันสำปะหลังเป็นพืชแห่งอนาคต

 

 

 

 

 

Related posts: