รากแก้วแห่งปัญญา ตอน เลือดจางธาลัสซีเมีย

โรคธาลัสซีเมีย เป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งที่พบในคนไทย ซึ่งสามารถถ่ายทอดความผิดปกตินี้ไปสู่ลูกหลานได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ต้องดูแลรักษาตนมากกว่าคนปกติ และผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญของการสาธารณสุขไทยในทุกวันนี้ แต่เราก็สามารถป้องกันการถ่ายทอดโรคนี้สู่ลูกหลานได้ หากได้รับการเผยแพร่ให้คนไทยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของโรคธาลัสซีเมีย 

 

 

 

 

 

Related posts: