สารคดีงานวิจัยจดกันจน ตอนที่ 8 "ทำไมชาวนาต้องซื้อข้าวกิน"

รายการนี้เป็นผลงานผลิตของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยาก­­­­­จนของชาวนาชัยนาทด้วยการใช้เครื่องมือ­ท­ี­่­ช­ื่อว่า "บัญชีครัวเรือน" มาเริ่มต้นจดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 

 

 

 

 

Related posts: