สารคดีงานวิจัยจดกันจน ตอนที่ 10 "จดที่บ้าน พัฒนาทั้งประเทศ"

รายการนี้เป็นผลงานผลิตของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยาก­­­­­­จนของชาวนาชัยนาทด้วยการใช้เครื่องมื­อ­ท­ี­่­ช­ื่อว่า "บัญชีครัวเรือน" มาเริ่มต้นจดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 

 

 

 

 

Related posts: