สารคดีงานวิจัยจดกันจน ตอนที่ 1 "ชาวนาเข้มแข็งประเทศเข้มแข็ง"

รายการนี้เป็นผลงานผลิตของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยาก­จนของชาวนาชัยนาทด้วยการใช้เครื่องมือที่ช­ื่อว่า "บัญชีครัวเรือน" มาเริ่มต้นจดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 

Read more...

Wisdom Talk - การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว.

รศ.ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ รอง ผอ. ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สกว. สัมภาษณ์ในรายการ Wisdom Talk เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก สกว. ซึ่งมีประโยชน์ในหลายมิติ

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล

สารคดีนี้ รวบรวมเนื้อหาของหญ้าทะเลเอาไว้ เพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และสารคดีนี้ เป็นการผลิตสื่อให้กับชุมชน หมู่บ้านตันหยงกลิง ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต เพื่อคนในชุมชน

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 4 บ้านยะระโตดนุ้ย ธนาคารปู

สารคดี ขั้นตอนการทำธนาคารปู จากปัญหาทรัพยากรปูที่ลดน้อยลง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไข การอนุรักษ์ทรัพยากรปูให้เพิ่มจำนวนมากชึ้­น เป็นบทบาทวิถีของการดำรงชีพของคนในหมู่ที่ 4 บ้านยะระโตดนุ้ย (หมู่เกาะสาหร่าย) อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง ยาหม่องพริก ตรา กอริล่า

ยาหม่องพริก ตรา เดอะ กอริล่า ของน็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมณ์ เริ่มต้นจากความรู้ที่ได้จากการทำรายการวิทยาศาสตร์ ศึกษาเพิ่มเติม ต่อยอดมาเป็นธุรกิจนอกเหนือจากอาชีพนักแสดง ผลิตภัณฑ์ยาหม่องเดอะ กอริล่า เป็นยาหม่องเจลที่ให้ความร้อน ช่วยให้เลือดหมุนเวียน และติดผิวหนังได้นานกว่ายาหม่องทั่วไป  ผลิตภัณฑ์ใช้คุณสมบัติของแคปไซซินในพริกแทนน้ำมันระกำ เพราะให้ความร้อนเช่นเดียวกับน้ำมันระกำ แต่ไม่มีกลิ่นและช่วยขยายหลอดเลือด เป็นงานวิจัยในการสนับสนุนของสกว. ที่ศึกษาคุณสมบัติของพริกพิโรธที่มีความเผ็ดที่สุดในโลกและให้สารแคปไซซินเข้มข้น และเป็นการต่อยอดงานวิจัยเดิมที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ช่วยการเติบโต น็อต วรฤทธิ์ใช้เวลาร่วม 3 ปี ในการทดลองปลูกพริกพิโรธในโรงเรือนที่สามารถป้องกันแมลง แสงแดด และสามารถควบคุมการให้น้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลได้ โดยได้รับคำแนะนำของสกว. จนปัจจุบันสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกเดือน  ยาหม่องพริกเจลเป็นการเพิ่มมูลค่าของพริกให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยาหม่องพริกเดอะกอริล่ายังมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามหวังกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และใช้ชื่อ เดอะกอริล่า ที่เป็นสัญลักษณ์ของเทพหนุมานของชาวฮินดูและอินเดียที่มุ่งหวังจะตีตลาดในอินเดียและเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกในอนาคต

 

Read more...