รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน วุ้นน้ำมะพร้าว

สัมภาษณ์อาจารย์ปราโมทย์  ธรรมรัตน์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์สมคิด  ธรรมรัตน์  กองเกษตรเคมี  กรมวิชาการเกษตร ในเรื่องวุ้นน้ำมะพร้าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักในรูปแบบวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม แต่แท้จริงแล้ววุ้นมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้หลากหลายเมนู

 

 


 

 

 

 Related posts: