รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ศักยภาพของนกหัวขวานก่อโพรงรังแก่นกเหงือก

สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิไล  พลูสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องศักยภาพของนกหัวขวานก่อโพรงรังแก่นกเหงือก ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากความเป็นอยู่ของนกเงือก เพราะนกเงือกไม่สามารถสร้างรังเองได้ ต้องอาศัยรังจากนกตัวอื่น โดยนกเงือกเป็นนกที่มีบทบาทสำคัญในป่าเขตร้อน เป็นตัวการสำคัญในการกระจายเมล็ดพืชตามธรรมชาติ แต่ ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญในความเป็นอยู่ของนกเงือกคือจำนวนโพรงรังที่พอเหมาะและเพียงพอต่อนกเงือก 

 

 


 

 

 

 Related posts: