รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน สารธรรมชาติต่อระบบภูมิคุ้มกัน

สัมภาษณ์ผศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล  ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องสารธรรมชาติต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยนักวิจัยได้นำสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณในท้องถิ่นที่คาดว่าจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน มาศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจสามารถนำมาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้ในอนาคต

 

 


 

 

 

 Related posts: