รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน กระทิงและวัวแดง

ทำความรู้จักกระทิงและวัวแดง สัตว์ป่าหายาก และสถานการณ์ของกระทิงและวัวแดงในปัจจุบัน และสัมภาษณ์ รศ.ดร.สมโภชน์  ศรีโกสามาตร  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุรพล  ดวงแข  เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืช และคุณบุษบง  กาญจนสาขา  เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยสัตว์ป่า กรมป่าไม้  คลองแสง  สุราษฎร์ธานี 

 

Read more...