รวมพลคนไทยคิด ตอน คน...ป่า

บ้านคลองแสน ต.ด่านชุมชน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ประสบปัญหาป่าเสื่อมโทรม มีคนบุกรุก เกิดไฟป่า ของป่าหาได้น้อยลง หน่วยงานรัฐ นักวิจัยและชาวบ้านร่วมมือกันวิจัยโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน มีการทำแนวป้องกันไฟป่า สำรวจและศึกษาข้อมูลป่าและสัตว์ป่าเพื่อใช้ในการฟื้นฟูป่า ปลูกฝังจิตสำนึกให้ชาวบ้านและเยาวชน ช่วยกันป้องกันไม่ให้คนเข้าบุกรุกป่า โครงการนี้สอนให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้ยั่งยืนและมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

 

 

 

 

 Related posts: