รวมพลคนไทยคิด ตอน หลุมพี

ในอดีตชาวบ้านชุมชนบ้านลูโบ๊ะชามา ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสมีรายได้หาของในป่าพรุโต๊ะแดง โดยเฉพาะหลุมพีซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นในป่าพรุและชาวบ้านนิยมนำมาใช้สอยทำประโยชน์ แต่ต่อมาเมื่อมีการบุกรุกป่าพรุโต๊ะแดง หลุมพีลดลงจากการถางทำลาย หรือการใช้ทรัพยากรโดยไม่รักษา และทางภาครัฐยังได้ออกกฎหมายป้องกันทำให้ชาวบ้านเข้าไปในป่าได้ยาก โครงการศึกษาคุณลักษณะของหลุมพีด้านภูมิศาสตร์ ภูมิเนิเวศน์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางป้องกันไม่ให้หลุมพีหายไป

 

 

 

 

 Related posts: