รวมพลคนไทยคิด ตอน ทางลัดสู่พระเจ้า

ที่โรงเรียนอัลกุรอานและภาษากาลามุลลอฮ ต.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้ทำการวิจัยโครงการศึกษารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนอ่านอัลกุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี รูปแบบกาลามุลลอฮ มีการอบรมครูผู้สอนเรื่องการสอนแบบกีรออาตี ซึ่งเป็นหลักสูตรจากประเทศอินโดนีเซีย ที่เน้นให้เรียนรู้ภาษาอาหรับก่อน เมื่อเข้าใจภาษาอาหรับทำให้ย่นระยะเวลาการศึกษาการเรียนรู้หลักคำสอนในศาสนาอิสลาม เพื่อเข้าใจในสิ่งอัลลอฮบอกในอัลกุรอาน

 

 

 

 

 Related posts: