รวมพลคนไทยคิด ตอน ข้าวบ้านฉันเอง

งานวิจัยสกว.วิจัยเรื่องการซื้อขายของข้าวพันธุ์พื้นบ้าน จนได้รู้ว่าข้าวไทยพื้นบ้านมีหลากหลายสายพันธุ์ ปลูกกันตามสภาพพื้นที่ การกินข้าวหลากหลายสายพันธุ์จะทำได้สรรพคุณทางยา ดังนั้นการอนุรักษ์ข้างพันธุ์พื้นบ้านก็เป็นการรักษาธรรมชาติ คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

 

 Related posts: