ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "พริกปลอดภัย"

อาจารย์วีระ  ภาคอุทัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สกว. เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรปลูกพริกปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ เกษตรกรมีรายได้ที่ดี ผู้บริโภคได้บริโภคพริกที่ปลอดภัย นอกจากนี้อาจารย์กรุง สิตะธนี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้แนะเคล็ดลับการทำพริกป่นปลอดภัยที่คนทั่วไป ทำเองได้ ทำง่ายจังอีกด้วย

 

 

 

 Related posts: