ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ภูมิปัญญาหมอบ้าน ต้านโรค"

จากกรณีชุมชนบ้านหมื่นขาวที่สังเกตว่าทำไมคนในชุมชนถึงมีการเจ็บป่วยมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้คุณศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ และคณะ ได้ทำวิจัยภายใต้โครงการรูปแบบการพัฒนาหมอบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการแพทย์วิถีพุทธของชุมชน ทำได้ทราบว่าคนรุ่นใหม่หันมากินและใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมืองมากขึ้น หันหลังให้กับหมอบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ทางคณะนักวิจัยจึงได้ทำความเข้าใจให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจกับการบริโภคผักสมุนไพร การปลูกที่เน้นความปลอดภัย และจุดเด่นของโครงการคือการฟื้นหมอบ้านขึ้นมา เช่น หมอนวดแผนโบราณ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ผลจากโครงการจึงทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ

 

 

 

 Related posts: