ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "สวนผักแนวตั้ง"

สวนผักยุคใหม่ปลูกได้แม้มีพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตร เป็นผลงานของ รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน์  และรศ.ดร.เพ็ญพรรณศรี สกุลเดียว ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในโครงการสวนยุคใหม่ปลูกผักพร้อมกับเลี้ยงปลา ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ซึ่งสามารถปลูกผักพร้อมกับเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่จำกัด เช่น คอนโด ด้วยต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่ไม่มาก โดยหลักการสำคัญคือการเลือกปลูกผัก และเลี้ยงปลา ที่เราทานในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 Related posts: