ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "4 ผลไม้สลายไขมัน"

 

ฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรด ถือเป็นผลไม้ยอดนิยมของเมืองไทย จากการวิจัยของ ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าน้ำผลไม้ดังกล่าวแบบเข้มข้นสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไป จึงอาจมีผลในการดูดซึมไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดี ป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ และหลอดเลือดได้  แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ร่างกายคนเราแข็งแรง นั่นก็คือ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "สื่อสาระ สื่ออินเตอร์เน็ททีวี สกว."

เว็บไซต์ http://tv.trf.or.th ช่องทางใหม่ในการติดตามสื่อมัลติมีเดีย สกว. ที่รวบรวมสื่อสร้างสรรค์หลากรูปแบบทั้งชมรายการโทรทัศน์ย้อนหลัง วีดิทัศน์งานวิจัย หรือบันทึกการประชุม ที่สกว. มุ่งหวังให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อ ๆ ไป

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน ก้าวต่อไปของ Gorilla สินค้างานวิจัย

ยาหม่องเจลตรา Gorilla ของคุณน็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยของ สกว. ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสกัดสารจากพริกพิโรธซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความเผ็ด แล้วนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Gorilla ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง และ ขายได้จริง

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน ผลไม้ไทย กับโรคภัยเงียบ “เบาหวาน”

ข้อมูลสถิติพบว่า คนไทยเป็นโรคเบาหวานกว่า 3.5 ล้านคน และมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยกว่า 8,000 คน/ปี ดังนั้น รศ.ดร.ประไพศรี  ศิริจักรวาล และคณะ จึงทำการศึกษาวิจัยว่ามีผลไม้ชนิดใดบ้างที่ทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดสูง โดยทำการวิจัยจากผลไม้ 9 ชนิด ได้แก่ เงาะ แตงโม ฝรั่งแป้นสีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้สุก มะม่วงเขียวเสวยดิบ มะละกอสุก ลำไย สับปะรดศรีราชา และส้มสายน้ำผึ้ง จากการศึกษาพบว่า สับปะรดมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงที่สุด

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน แคลเซียมทำงานได้เต็มที่เมื่อออกกำลังกาย

จากโครงการรับประทานแคลเซียมเสริมในระหว่างให้นมบุตรพบว่าคนปกติต้องการแคลเซียม 800-1000 มิลลิกรัม ส่วนหญิงตั้งครรภ์ต้องการ 1,200 มิลลิกรัม ในแต่ละครั้งร่างกายจะถูกดูดซึมได้แค่ 20-30% จึงควรแบ่งรับประทานวันละ 4-5มื้อต่อวัน ควรกินแคลเซียมก่อนให้นมลูก 90 นาที และการกินแคลเซียมที่ได้ผลดีที่สุดถ้าเราออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย

 

Read more...