ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน กินปลอดภัย กับวิจัย แปรรูปซูริมิ

ซูริมิเป็นอาหารทะเลจำพวกเนื้อปลาบดแปรรูป ส่วนมากคนจะนิยมทานซูริมิที่ทำมาจากปลาเนื้อขาวเท่านั้น แต่พอปลาเนื้อขาวหายาก ผู้ผลิตจึงอยากจะทำซูริมิจากปลาเนื้อดำแทน แต่ซูริมิจากปลาเนื้อดำไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สุทธวัฒน์  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการศึกษาวิจัยการปรับปรุงคุณภาพการแปรรูปซูริมิ จึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลเนื้อสีใดก็สามารถทำซูริมิได้อย่างมาตรฐาน มีคุณภาพ และปลอดภัย สร้างมูลค่าให้กับผู้ประกอบการและชาวประมงอย่างมากมาย

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน ปลาปักเป้า รู้ไว้ ปลอดภัยกว่า

ปลาปักเป้า หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ปลาเนื้อไก่ เป็นปลาที่มักถูกแอบนำมาแปรรูปเพราะมีราคาถูกและมีเนื้อที่มาก แต่ปลาปักเป้าเป็นปลาทีมีพิษ เราจึงได้ยินข่าวผู้ที่ได้รับพิษจากการทานปลาปักเป้าจากความมักง่ายของผู้ประกอบการที่ต้องการกำไร ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงทำการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อช่วยในการบ่งชี้ชนิดปลาปักเป้าทะเลที่แพร่กระจายในน่านน้ำไทย โดยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปลาปักเป้าเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตเกี่ยวกับปลาปักเป้าอย่างง่ายได้ 

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน ฤทธิ์ป้องกันมะเร็ง จากสับปะรด

เป็นที่ทราบกันดีว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่มีสารป้องกันอนุมูลอิสระ ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.กนกพร  นิวัฒนนันท์  และคณะ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงทำการศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งจากสับปะรด โดยทำการศึกษา สับปะรด 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์นางแล และพันธุ์ปัตตาเวีย  จากการศึกษาพบว่าสับปะรดทั้งสองสายพันธุ์มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งทั้ง 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นเริ่มต้น ขั้นส่งเสริม และขั้นเพิ่มจำนวน ดังนั้นการรับประทานสับปะรดในปริมาณที่เหมาะสมจึงมีประโยชน์เป็นอย่างมาก 

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน หอยนางรม (กินปลอดภัย) ไม่ข่มใจ

ธรรมชาติของหอยนางรมจะกรองกินอาหารจากสิ่งแวดล้อมจึงทำให้คนที่กินหอยนางรมสด ๆ อาจได้รับอันตรายจากของเสียเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ จากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยเพื่อหาแนวทางหลีกเลี่ยงอันตรายจากการกินหอยนางรม และพบว่าการกินหอยนางรมที่ปลอดภัย ผู้บริโภคควรรับประทานหอยนางรมที่สุกแล้วเท่านั้น และไม่ควรรับประทานหอยนางรมในหน้าฝนเพราะมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย ดังนั้นความเชื่อที่ว่าการกินหอยนางรมสด ๆ พร้อมกับเหล้า หรือซอสเผ็ดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้จึงเป็นความเชื่อที่ผิด ได้ไอเดียในการกินหอยนางรมอย่างนี้แล้ว ผู้บริโภคต้องอย่าลืมกินหอยนางรมที่ผ่านการปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะครับ

 

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน น้ำตาลมะพร้าวผงหวานไกลโรค

จากผลการสำรวจที่พบว่าพฤติกรรมการกินของคนในเมืองนิยมการกินของที่มีรสชาติหวาน และมีแนวโน้มที่นิยมความหวานสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งความหวานที่สูงเกินไปส่งผลทำให้เกิดโรคบางอย่างได้ ด้วยเหตุนี้อาจารย์มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงทำการวิจัยน้ำตาลมะพร้าวผงเพื่อสุขภาพจากน้ำตาลมะพร้าว ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก สกว. เนื่องจากน้ำตาลมะพร้าวมีค่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำกว่าน้ำตาลทรายแดง หรือทรายขาว การทำให้เป็นผงจึงช่วยให้สะดวกต่อการนำไปใช้ ปัจจุบันมีการนำน้ำตาลมะพร้าวผงที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าดังกล่าวให้สูงมากขึ้น

 

Read more...