วิจัยไทยคิด ตอน ปุ๋ยหมักจากเศษดิน

ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการเลียนแบบการย่อยสลายของจุลินทรีย์โดยธรรมชาติ การย่อยสลายนี้เราจะนำเศษพืช อาหารมาย่อยกับมูลสัตว์หรือสารเร่งจุลินทรีย์ในระยะเวลาหนึ่ง จนเศษต่างๆเป็นผงเปื่อยยุ่ย สามารถเร่งขึ้นให้เร็วขึ้นได้โดยการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น อากาศ  รวมถึงอัตราส่วนผสมที่ต้องมีคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมจะทำให้ปุ๋ยเสร็จเร็วและไม่มีกลิ่นเหม็น คาร์บอนจะพลังงานแก่จุลินทรีย์ ไนโตรเจนจะช่วยสังเคราะห์โปรตีน วัตถุอินทรีย์ที่มีคาร์บอนจะมีสีน้ำตาล เช่น ใบไม้แห้ง ส่วนวัตถุอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนจะมีสีเขียว เช่น เศษพืชผัก แต่ข้อเสียของการหมีกปุ๋ยพบว่าวัตถุอินทรีย์พวกนี้จะมีการใช้แล้วหมดไป จึงมีการคิดค้นดินขาวมาแทนที่ไม่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ ดูดซับความชื่นส่วนเกิน เพิ่มปริมาณความพรุนและการระบายอากาศ ที่สำคัญเป็นวัตถุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

 

 


 

 

 

 Related posts: