วิจัยไทยคิด ตอน ครบครันพันธุ์พริก

พริกเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งทำอาหารหรือทำยารักษาโรค เราส่งออกพริกในรูปแบบต่างๆไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาทต่อปี มีการจำแนกกลุ่มของพริกตามลักษณะของผล เช่น พริกขี้หนู พริกใหญ่พริกหวาน พริกชีฟ้า เป็นต้นสวนมีสารให้ความเผ็ดมักนำไปผลิตในด้านเภสัชด้วย พริกหนุ่มมักใช้ในทำอาหารที่ต้องการความหอม พริกหวานมักใช้ในการทำอาหาร พริกที่ใช้ทำซอส ได้มีการวิจัยรวบรวมพันธุ์พริก 192 สายพันธ์มาคัดเลือกพันธ์ที่มีผลผลิตสูง ผลมีผิวมันเงา มีความแข็งแรง เพื่อมอบคืนพันธุ์ที่ดีแก่เกษตรไปปลูกต่อไป

 

 


 

 

 

 Related posts: