วิจัยไทยคิด ตอน ส้มโอเพื่อการส่งออก

ส้มโอเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินซีสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติทางยา สิ่งเหล่านี้ทำให้ส้มโอเป็นที่นิยม จึงมีการส่งออกไปจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ และแคนาดา ซึ่งส้มโอที่ส่งออกต้องมีลักษณะที่สวยงามไม่มีรอยตำหนิ หรือรอยโรค และต้องมีคุณภาพภายในที่ไม่ขม แต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้มีส้มโอคุณภาพส่งออกได้น้อย คือ ผิวเสียหายจากถูกโรคและแมลงทำลาย นักวิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนาคุณภาพส้มโอ เกิดมะขามเฒ่าโมเดลที่วิจัยพัฒนาการปลูกส้มโอร่วมกับเกษตรกรโดยใช้วิธีการห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบไขซึ่งเป็นสารพิเศษ ทำให้ผลส้มโอที่ได้ปราศจากผลตกค้างของสารเคมี ผิวมีความสวยงาม มีคุณภาพสูง สามารถคัดเพื่อการส่งออกได้ปริมาณมากขึ้น 

 

 


 

 

 

 Related posts: