วิจัยไทยคิด ตอน กล้วยไข่คุณภาพ

กล้วยไข่เป็นกล้วยที่มีเบตาแคโรทีนมากกว่าพันธ์อื่นๆ มีสารช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง และยับยั้งการเกิดเซลล์เนื้อร้ายอีกด้วย นอกจากนี้กล้วยไข่ยังมีสารอาหารอื่นๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น วิตามินเอ บี2 บี 6 ซี เกลือแร่ และไฟเบอร์ ในตลาดการส่งออกกล้วยไข่เป็นกล้วยที่มีความต้องการสูง เป็นนิยม ขายดีโดยเฉพาะประเทศจีน แต่มีกล้วยไข่ที่มีคุณภาพดีสามารถส่งออกเพียง 30-40% จึงได้มีการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก จนเกิดแปลงวิจัยต้นแบบที่สามารถให้เกษตรกรมาศึกษาดูงานเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน ตรวจหาเนื้อปลาปักเป้า

ปลาปักเป้าเป็นปลาที่มีความหลากหลายของชนิดสูง ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม แต่บางชนิดมีรูปร่างแบน ส่วนท้ายมีลำตัวแบน บางชนิดมีผิวเรียบ บางชนิดมีหนาม นอกจากนี้ยังมีความสามารถพองตัวคล้ายลูกโป่งเพื่อข่มขู่ศัตรู ปลาปักเป่ามีพิษตามส่วนต่างๆของร่างกาย มักมีมากในช่วงผสมพันธุ์ พิษมีผลให้อัมพาตของระบบหายใจ ชาตามมือเท้า หายใจติดขัด และอาจเสียชีวิตได้ภายใน 24 ชม.หากได้รับพิษ 2 มิลลิกรัมขึ้นไป ซึ่งสารพิษในปลาปักเป้าทนความร้อนได้ดี สามารถออกฤทธิ์ทั้งในภาวะที่เป็นกรดหรือด่าง มีความรุนแรงกว่าไซยาไนย์ถึง 1000 เท่า แต่ด้วยเนื้อปลาปักเป้ามีลักษณะคล้ายเนื้อไก่ จึงมีการนำปลาปักเป้ามาขายปลอมปนตามท้องตลาดมาก ในการบ่งชี้ชนิดของปลาปักเป้ามักตรวจสอบจากรูปร่างภายนอกของปลา แต่หากนำมาแปรรูปจึงเป็นไปได้ยากที่จะบ่งชี้ดังนั้นจึงเกิดการคิดค้นวิจัยชุดตรวจหาการปลอมปนเนื้อปลาปักเป้า จนสามารถจำแนกชนิดปลาปักเป้าได้อีกด้วย

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน คัดเลือกเพศลูกหมู

ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุกร จะให้ความสนใจในการคัดเลือกเพศของสุกร ในการผลิตสุกรเนื้อพบว่าเราจำเป็นต้องตอนผู้ตัวเพื่อกำจัดกลิ่นในเนื้อซึ่งมาจากสารชนิดหนึ่งที่ผลิตจากอัณฑะ และสุกรตัวผู้ตอนจะมีไขมันค่อนข้างสูง ต่างจากเนื้อจากเพศเมียที่มีเนื้อแดงมากและไขมันน้อยกว่า ราคาเพศเมียจึงดีกว่า ส่วนในการจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์จะมีความต้องการตัวเมียเพื่อผลิตลูก ตัวเมียจึงราคาสูงกว่าตัวผู้เช่นกัน  ในอุตสาหกรรมผลิตพ่อ-แม่พันธุ์จะมีการคัดแยกเพศผู้เพศเมียออกจากกัน เพื่อควบคุมการผสมพันธุ์และควบคุมปริมาณเพศในลูกสุกร และมีความต้องการให้ได้เพศเมียมากเพื่อเพิ่มผลกำไรในการจำหน่ายแม่พันธุ์ ได้มีการศึกษาความน่าจะเป็นในการเกิดลูกสุกรพบว่าในการเกิดแต่ละครั้งจะมีเพศผู้เพศเมียอย่างละครึ่ง และหากต้องการให้มีเพศเมียมากขึ้นต้องคัดแยกอสุจิก่อนจะนำไปผสมพันธุ์ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้กำลังพัฒนาให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมสุกรและจะเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปใช้กับสัตว์อื่นๆได้อีกด้วย

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน น้ำปลาโซเดียมต่ำเพื่อสุขภาพ

น้ำปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวใช้ปรุงรสของอาหารให้ชวนรับประทาน ได้จากการหมักปลากับเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์ พบได้ทั่วไปในจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการผลิตน้ำปลามากที่สุดประเทศหนึ่ง น้ำปล่าแบ่งได้เป็นน้ำปลาแท้หมักจากปลาเท่านั้น น้ำปลาจากการย่อยหมักสัตว์ประเภทอื่น และน้ำปลาผสมซึ่งเป็นน้ำปลาแท้หรือน้ำปลาจากการย่อยสัตว์อื่นที่มีการแต่งกลิ่นและรสเพิ่ม ในด้านโภชนาการพบว่าน้ำปลามีเกลือแร่มาก มีกรดอะมิโนไม่น้อยกว่า13 ชนิดโดยเฉพาะไลซีนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ และวิตามินบี 12  แต่เกลือที่ใช้ในการหมักมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ 120 ซึ่งร่างกายต้องการโซเดียมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นหากรับประทานมากไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ แม้จะมีการผลิตน้ำปลาจากการใช้โพแทสเซียมมาใช้แล้ว แต่ผู้ป่วยโรคไตบางท่านที่มีการแพ้โพแทสเซียมจะไม่สามารถบริโภคได้ นักวิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนาน้ำปลาที่มีโซเดียมต่ำ โดยใช้กระแสไฟฟ้าแยกโซเดียมคลอไรด์ออกมาจากน้ำปลาและกรองเพื่อให้ได้น้ำปลาที่มีโซเดียมต่ำออกมา มีโซเดียมเพียง 14% ทำให้ส่งผลดีต่อผู้บริโภคทั้วไปและผู้ป่วยที่ไม่ต้องการโซเดียม

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน ยืดอายุไส้ขนมอบ

การเสื่อมเสียของอาหารส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา อาหารที่มีความชื้นจะทำให้เชื้อเหล่านี้เจริญเติบโตได้ดี ทำให้มีอายุการเก็บรักษาสั้น ในวงการอาหารจะมีการกำหนดค่า AW หรือ water activity เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยค่า aw จะแสดงปริมาณของน้ำอิสระที่มีในอาหารซึ่งแบคทีเรียสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ และเกี่ยวข้องกับปฏิกริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  นักวิจัยจึงพยายามค้นหาวิธีลดค่า aw เพื่อทำให้จุลินทรีย์มีการเติบโตได้น้อยที่สุด จนพบว่าหากนำฟรักโตส กลีเซอรอลและไวนิลลินมาผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้สามารถยืดอายุไส้ขนมอบได้นานถึง 10 วัน ซึ่งไวนิลลินเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์

 

Read more...