วิจัยไทยคิด ตอน ข้าวแต๋นไร้มัน

ข้าวแต๋น ขนมที่มีรสชาติหวานหอม มีความกรุบกรอบ เป็นขนมพื้นบ้านประจำถิ่นของภาคเหนือที่ทำจากข้าวเหนียว แต่เดิมเมื่อข้าวเหนียวเหลือจึงนำไปตากให้แห้งเพื่อถนอมอาหาร เมื่อจะทานจึงนำไปทอดด้วยอุณหภูมิสูงในระยะเวลาอันสั้นเพื่อไม่ให้อมน้ำมัน ต่อมามีการดัดแปลงโดยนำน้ำอ้อยมาราดบนข้าวแต๋นที่ทำจากน้ำแตงโม เกลือ งา ปัจจุบันข้าวแต๋นได้รับความนิยมที่เป็นของฝากสร้างชื่อ แต่ข้าวแต๋นมีข้อเสียคือ มีน้ำมันในผลิตภัณฑ์จึงการเก็บรักษาได้ไม่นานและหากรับประทานเยอะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ จึงได้มีการวิจัยพัฒนา เป็น ข้าวแต๋นไร้มัน เพื่อต้องการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวแต๋นให้ได้นานถึง 6 เดือนและสามารถทานได้โดยไม่ส่งผลเสียแก่สุขภาพ

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุ์แรกของไทยที่จดทะเบียนเป็นข้าว GI(GI คือการจดทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นข้าว GI) ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมืองของพัทลุง ปลูกกันมาไม่น้อยกว่าร้อยปี มีรสชาติอร่อยจนเป็นที่มาของชื่อ สังข์หยดที่เพี้ยนมาจากคำว่าสั่งหยุด ข้าวสังข์หยดนิยมรับประทานเป็นข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง มีเมล็ดเล็กเรียว ท้ายงอน เยื่อหุ้มมีสีแดง เมื่อหุงสุกแล้วจะคล้ายข้าวเหนียว ข้าวสังข์หยดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยข้าวมีสีแดงเพราะมีสารแฮนโทรไซยานิน สารนี้ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีสารทั้งไดอะซีนช่วยการทำงานของระบบประสาทแล้วผิวหนัง มีวิตามิน B1 และ B2 แคลเซียมและฟอสฟอรัส นักวิจัยได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้เป็นแป้งข้าวสังข์หยด และน้ำมันรำข้าวสังข์หยด ต่อมาได้มีการนำมาพัฒนานำมาใช้ผลิตเป็นคุกกี้ข้าวสังข์หยดที่มีความกรอบแม้ทิ้งไว้ข้างนอกเพราะมีโปรตีนต่ำจึงดูดความชื้นได้น้อย และไอศกรีมกะทิข้าวสังข์หยดที่ใช้แป้งสังข์หยดเป็นสารคงตัว

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน เรียนฟิสิกส์จากเรือยาว

การแข่งขันเรือยาวเป็นกีฬาที่นิยมของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ นอกจากจะสร้างความสนุกสนาน สามัคคีแล้วยังแฝงไปด้วยภูมิปัญญาและสามารถนำมาศึกษาความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ได้ ไม่ว่าจะศึกษาไม้ทำเรือว่ามีมวลอย่างไร ส่งผลต่อการลอยตัวอย่างไร ศึกษาเรื่องแรงลอยตัวที่เป็นแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ นอกจากนี้ยังศึกษาว่ารูปร่างยังส่งผลต่อการเคลือนที่ของเรือด้วย การนำวิถีชีวิตมาใช้ในการเรียนรู้ทำให้ผุ้เรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตเอาไว้อีกด้วย

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน ยางก้อนถ้วยจากน้ำหมักชีวภาพ

ยางก้อนถ้วยเป็นผลิตภัณฑ์การแปรรูปน้ำยางพาราสด โดยการใส่กรดฟอร์มิคหรือกรดอะซิติคทำให้น้ำยาจับตัวเป็นก้อน เพราะน้ำยางเป็นสารคอลลอยน์ที่มีประจุเป็นลบเมื่อเติมกรดลงไปกรดเป็นประจุบวกทำให้น้ำยางถูกทำลายประจุสูญเสียความเสถียรจึงจับความกันเป็นก้อน ต่อมานักวิจัยพัฒนาให้สามารถใช้น้ำหมักชีวภาพมาแทนกรดฟอร์มิค ซึ่งน้ำหมักชีวภาพนี้ทำให้ยางจับตัวเป็นก้อนได้รวดเร็วเพียงแค่ 2 นาทีในขณะที่กรดฟอร์มิคต้องใช้เวลา 50นาที ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หน้ายาง ดิน และลดต้นทุนได้มาก แต่หากน้ำหมักเจือจางก็จะใช้เวลานานขึ้น น้ำหมักชีวภาพนี้มีกรดอ่อนหลายชนิดเพราะทำจากการหมักผลไม้หรือผัก 3 ส่วนผสมกับการน้ำตาล 1 ส่วน งานวิจัยนี้ได้รับรางวัล grand award อันดับ4 จากการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2010 และได้มีการเผยแพร่ไปเกษตรยางพาราทั่วประเทศ

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน สนุกคิด...วิทย์ถิ่นใต้

สื่อการสอนเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยในภาคใตมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนในภาคใต้ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว ประสบการณ์จริง ทั้งสำรวจจากธรรมชาติรอบตัว จากวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การทำผ้าบาติกที่ทำเข้าใจคุณสมบัติทางเคมีของผ้า การเรียนรู้คุณสมบัติของสารด้วยการทดลองทำถุงมือยางจากน้ำยางพารา ด้วยการนำมือจุ่มในน้ำละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่มีฤทธิ์เป็นด่างทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วนำมือไปจุ่มในน้ำยางพาราและใช้ลมร้อนเป่าให้แห้งทำ 2 ครั้ง จากนั้นนำไปคลุกแป้งมันแล้วลอดออกจากมือจะได้ถุงมือยางพาราออกมา การที่จุ่มในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เพื่อให้น้ำยางเคลือบติดมือสม่ำเสมอ และจากของเล่นพื้นบ้าน เช่น กำหมุนที่เปลี่ยนพลังงานศักย์เป็นพลังงานจลน์จึงเกิดการหมุนเมื่อดึงเชือกและมีแรงเฉื่อยทำให้หมุนอยู่ซักพักเมื่อปล่อยเชือก  ฉับโผงเมื่อออกแรงแทกเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่จะเกิดความดัน ความร้อนส่งผลให้เมล็ดพลาสติกหลุดจากกระบอกและเกิดเสียง เป็นต้น ซึ่งสามารถนำความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

Read more...