ธุรกิจติดดาว ตอน ลำไยแปรรูป

ไอเดียติดดาวนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนที่ร่วมกันแก้ปัญหาลำใยล้นตลาดด้วยการแปรรูปเป็นลำใยอบแห้ง และนำเศษลำใยมาแปรรูปเป็นลำใยผง การแปรรูปเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านและต่อมาได้รับการแนะนำจากนักวิจัยในการสนับสนุนของสกว.จนได้ลำใยอบแห้งที่มีคุณภาพ ลำใยที่นำมาแปรรูปนั้นจะคัดลูกที่สวยมาปอกเปลือก คว้านเมล็ด ล้างจนสะอาด ผึ่งให้แห้ง และนำเข้าตู้อบลมร้อนที่มาตรฐานนาน 8 ชม. ซึ่งการผลิตนั้นนอกจากจะใช้ต้นทุนต่ำแล้วยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด และได้มาตรฐาน มีการสุ่มตรวจตลอด เป็นการนำงานวิจัยมาพัฒนาให้แก่ผลิตภัณฑ์

 

 

 

 

 

Related posts: