ธุรกิจติดดาว ตอน ใยไผ่ขัดผิว

ใยไผ่สปา ผลิตภัณฑ์ขัดผิวด้วยเส้นใยไผ่หนึ่งเดียวในโลก สินค้า OTOP ที่มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการศึกษาออกแบบใยไผ่ให้เหมาะสมกับการขัดผิว เริ่มต้นธุรกิจโดยคุณปรีชา เวชประสิทธิ์ที่สังเกตเห็นว่าไผ่มีเยื่อคล้ายเส้นผมที่น่าจะเหมาะกับการขัดผิวแทนใยบวบ จึงทดลองทำใช้เองและรู้สึกผิวเนียนนุ่มตั้งแต่ครั้งแรก จึงทำแจกชาวบ้าน พัฒนารูปแบบจากใยขัดผิวกาย มาเป็นขัดผิวหน้า เมื่อจะทำในเชิงอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจากสกว.จนได้กระบวนผลิตและเครื่องจักรที่มีมาตรฐาน โดยปรับเปลี่ยนจากขูดใยไผ่ด้วยมือมาใช้เครื่องจักร ในการขูดเยื่อไผ่ เส้นใยไผ่จะมีการนำไปหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้อ่อนนุ่มและไม่ขึ้นรา จากนั้นนำมานวดให้แบนแล้วนำมาตัดเย็บให้สวยงามและปราณีตเรียบร้อย อีกทั้งบรรจุภัณฑ์นั้นได้รับการช่วยเหลือจากนักวิจัยออกแบบให้สวยงามน่าใช้ สินค้ามีการกระจายตลาดขายใน 7-11 และ TV Direct ที่มีการออนแอร์ไปทั่วโลก

 

 

 

 

 

Related posts: