มหกรรมวิชาการ สกว. “ตามรอยชีวิต ค้น คิด เขียนเป็นนวนิยาย”

ในงานมหกรรมวิชาการสกว.ปี2012 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 10.30-13.30 น. เวทีอิมแพคเมืองทองธานี  มีเสวนาตามรอยชีวิต ค้น คิด เขียนเป็นนวนิยายโดยเชิญนักเขียนที่มีชื่อเสียงมานั่งพูดคุย บอกเล่าประสบการณ์ แรงบันดาลใจที่ใช้ในการเขียนนวนิยาย และคุณสมบัติของนักเขียนที่ดี โดยอาจารย์ชไมพร แสงกระจ่าง ให้คำแนะนำว่านักเขียนที่ดีต้องอ่านบ่อยๆ เราสามารถนำเรื่องในชิวิตประจำวันเป็นแรงบันดาลใจในการเขียน หรือใช้คนรอบตัวมาเป็นตัวละครในนิยาย เมื่อได้เรื่องแล้ว ก็นำเรื่องมาคิดค้นว่าเป็นประเด็นลึก ๆ ถึงที่มาที่ไป เรื่องนี้เหมือนอะไรในชีวิตของคน คิดถึงเรื่องราวที่จะมาเรียงร้อยมาเป็นเรื่องนี้ เป็นต้น ส่วนอาจารย์กนกวลี พจนปกรณ์ ท่านมองว่าแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่เกิดในชีวิตประจำวันที่มากระแทกใจ และการเขียนต้องมีการฝึกฝน เทคนิคการเขียนสามารถสอนกันได้แต่ต้องฝึกฝน อาจเริ่มต้นจากการเขียนบันทึกประจำวันก็ได้ และอาจารย์ขจรฤทธิ์ รักษาแนะนำว่าการเริ่มต้นนั้นจงเขียนในสิ่งที่คุณรู้ดีที่สุด และต้องมีการหาข้อมูล เสวนานี้วิทยากรฝากว่าให้ทุกคนช่วยกันอ่านมากเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีงามแก่สังคม

 

 

 

 

 

Related posts: