ประชุมวิชาการ เรื่อง การแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1

การแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2546 ที่ลานกิจกรรม เดอะโฮทมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและในด้านอุตสาหกรรมของประเทศ เน้นเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจว่างานวิจัยสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ความรู้เพื่อพัฒนางานในอุตสาหกรรม โดยในงานมีสถาบันการศึกษา และ โรงงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

เมนูวิชาการ