ประชุมวิชาการ "การจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม"

เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาการจัดการน้ำจากประสบการณ์ของพื้นที่ด้วยการสะท้อนกระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือของผู้คนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบการจัดการน้ำยามปกติ และเมื่อเกิดพิบัติภัยที่คำนึงถึงความสมดุลและเป็นธรรมต่อผู้คน

 

Read more...

สัมภาษณ์พิเศษ: สกว. กับการปฏิรูปประเทศ

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ – ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  ในรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง 11 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 57

 

Read more...

ประชุมวิชาการ "อยู่กับน้ำอย่างปลอดภัยกับแนวคิดใหม่การปรับตัว"

เป็นการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านอุทกวิทยา การติดตามแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนของรัฐบาล และมุมมองเชิงวิชาการต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของประเทศ วิธีการและแนวทางการปฏิบัติในการปรับตัวให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงในทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และทางสังคม รวมถึงแนวคิดและประเด็นวิชาการที่พึงมีในช่วงเวลาของการเผชิญกับปัญหาน้ำที่คาดว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในระยะ 20 ปีข้างหน้า

 

Read more...

พิธีมอบโล่เกียรติยศ 16 ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี2556

สกว.จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศแก่นักวิจัยผู้มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งเชิงวิจัยและพัฒนา เชิงวิชาการ และเชิงพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ ประจำปี 2556 รวม 16 รางวัล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพฯ

 

Read more...

พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี2556 ปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ”

ปาฐกถาพิเศษ "การวิจัยกับการพัฒนาประเทศ" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา ในงานพิธีมอบโล่เกียรติยศ ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพฯ

 

Read more...

เมนูวิชาการ